gasprijzen

Overheid zet middels deze vier manieren in op verduurzaming industrie

Uit een vandaag verschenen kamerbrief aan de Tweede Kamer blijkt dat de overheid op vier verschillende manieren de industrie verder wil gaan verduurzamen. De CO2- reductie die moet worden behaald is daarbij bovendien bijna 6 megaton groter dan in het klimaatakkoord is vastgelegd.

Uit een kamerbrief die vandaag is verschenen wordt duidelijk dat de landelijke overheid de verduurzaming van de industrie serieus neemt. Middels de brief informeert Minister Micky Adriaansens van EKZ hoe zij die verduurzaming wil gaan realiseren.

Afhankelijkheid

Niet onbelangrijk is dat het oorspronkelijke doel van het klimaatakkoord van 49% reductie ten opzichte van 1990, fors is opgehoogd naar 60% reductie. De reden voor die verhoging is niet uitsluitend de opwarming van de aarde, maar ook afhankelijkheid van (onbetrouwbare) landen met betrekking tot de levering van fossiele energie:

“De Nederlandse industrie is ontzettend belangrijk voor onze economie. Het staat ook aan de basis van veel producten die wij dagelijks gebruiken: van voedingsmiddelen tot medicijnen en van auto’s tot meubels. Daarbij verbruikt de industrie veel energie en stoot veel CO2 uit. Nederland heeft grote ambities op klimaatgebied. Dat heeft ook gevolgen voor de verduurzaming van de industrie, die nog belangrijker is geworden door de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne. Verstoring van de aanvoer van energie, grondstoffen en producten kan tot kwetsbaarheden leiden. Daarom willen we voor onze energievoorziening minder afhankelijk zijn.”

De industrie moet in 2030 per jaar ruim 20 megaton minder CO2 uitstoten dan in 1990. De overheid wil die reductie middels vier manieren gaan realiseren:

  1. De CO2-heffing wordt aangescherpt en er komt een CO2 minimumprijs voor de industrie.
  2. Bestaande subsidies voor verduurzaming van de industrie (en het mkb) worden uitgebreid en geïntensiveerd.
  3. Met de grootste 20 uitstoters worden bindende maatwerkafspraken gemaakt. Daarbij gaat het om wederkerige afspraken waarin zowel de overheid als de uitstoters hun verantwoordelijkheden hebben. Zo beloven de uitstoters dat er meer en sneller CO2 zal worden gereduceerd. De overheid belooft te ondersteunen in snelle vergunningsverlening en zorg te dragen voor de nodige infrastructuur.
  4. Er komt een uitvoeringsprogramma circulaire economie. Daarbij gaat het er om dat er slimmer wordt omgegaan met beschikbare grondstoffen en dat fossiele grondstoffen worden vervangen door hernieuwbare grondstoffen.

Verduurzamingsslag

Minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat): “Onze industrie is sterk, en dat willen we zo houden. De huidige ontwikkelingen maken het nog duidelijker dat het verduurzamen van de industrie niet langer op zich kan laten wachten. We moeten die verduurzamingsslag nu maken. Als we het goed doen, levert dat ook weer nieuwe economische kansen op. Overheid en industrie moeten hier samen in optrekken en hun verantwoordelijkheid nemen. Ik ga me keihard inzetten om de verduurzaming van de industrie te helpen realiseren.”

Economische kansen

Hoewel de overheid de nodige randvoorwaarden voor de industrie zal creëren, is de industrie zelf verantwoordelijk voor de uiteindelijke verduurzaming, benadrukt de minister in haar kamerbrief. De verduurzaming is echter niet alleen een kostenpost, maar levert ook economische kansen op. Door nu een koploperspositie in te nemen, verzekert de industrie zichzelf van een plek in de concurrentiestrijd.