Instrumentatieportfolio voor procesanalyse uitgebreid met intelligente inline spectrometers

Endress+Hauser breidt zijn portfolio aan producten, oplossingen en services op het gebied van procesanalysemetingen uit. De groep heeft Blue Ocean Nova AG overgenomen, een producent van innovatieve inline spectrometers voor het monitoren van kwaliteitsrelevante parameters.

Blue Ocean Nova valt voortaan onder Endress+Hauser ’s kenniscentrum voor vloeistofanalyse, dat is gevestigd in Gerlingen (Duitsland). “De intelligente processensoren die zijn ontwikkeld door Blue Ocean Nova zijn een verdere verbetering van ons aanbod op het gebied van metingen voor procesanalyse”, aldus Dr. Manfred Jagiella, lid van Raad van Bestuur van de Endress+Hauser groep.

Innovatief concept      
De door Blue Ocean Nova ontwikkelde processensoren meten in de relevante optische spectroscopische gebieden UV-VIS, NIR en MIR voor de inline analyse van vloeistoffen, gassen en vaste stoffen. Dankzij deze innovatieve technologie kan de spectrometer direct worden geïntegreerd in de meetsonde, zelfs in ATEX explosiegevaarlijke omgevingen. Daarnaast kunnen de sensoren automatisch worden gereinigd en eenvoudig worden geïntegreerd in bestaande of nieuwe procesbesturingen.

Systemen van Blue Ocean Nova worden gebruikt in de voedingsmiddelenindustrie, life sciences, olie- en gasindustrie en de chemische industrie, voor toepassingen zoals het meten van concentraties en vochtgehaltes en het bewaken van relevante kwaliteitsparameters. Deze technologie betekent een uitbreiding van het analyseportfolio van de groep, waarin Raman-spectroscopie, ‘Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy’ (TDLAS) en procesfotometers al zijn vertegenwoordigd.

Voor meer informatie en contact:

Bart Küpers
Productmanager
Email: Bart.kupers@nl.endress.com
Tel: 035-695 87 81