Het vervoer van gevaarlijke stoffen langs Dordrecht en Zwijndrecht per trein maakt kans om vervangen te worden door een pijpleiding. Twee grote infra-projecten, waarvan de pijpleiding er één is, zijn genomineerd voor een subsidie uit het Nationaal Groeifonds. Het andere project betreft een uitbreiding en verbetering van het openbaar vervoer in de zuidelijke Randstad. In het Nationaal Groeifonds is 20 miljard euro beschikbaar voor een van beide projecten.

Rotterdam-Chemelot

Bij het uit te voeren project wordt een serie pijpleidingen aangelegd tussen de Rotterdamse haven en Chemelot. Een van de leidingen zal propeen naar Chemelot moeten vervoeren, een andere is bedoeld voor LPG. Op dit moment worden de gassen per treinverbinding naar Chemelot vervoerd, maar die vorm van transport zit aan z’n maximale capaciteit en levert veel kritiek op van omwonenden, vooral in Dordrecht en Zwijndrecht.

Kort geding

Het project kan echter niet op onverdeeld enthousiasme rekenen. Zo spande de gemeente Nederweert vorig jaar een kort geding aan om de Provincie te dwingen het beoogde pijpleiding-traject te verleggen naar een locatie waarbij de buizen niet onder het dorp zouden doorlopen. Een jaar eerder leek het plan zelfs helemaal van tafel te zijn toen minister Ollongren de Tweede Kamer meedeelde dat het tracé niet zou worden aangelegd.

Chemelot wil graag dat de ondergrondse leidingen worden aangelegd. Volgens het industriecluster is de pijpleiding van levensbelang voor de Limburgse industrie.