Pilz draagt bij: verbetering door de machine producten verordening

PILZ machinerichtlijn

De machinerichtlijn (MRL) is de belangrijkste wetgeving voor veiligheid van machines die in Europa op de markt worden gebracht. Begin 2018 kwamen de door de Europese Commissie aangestelde deskundigen tot de conclusie dat een herziening dringend noodzakelijk is. Ook Pilz levert een bijdrage: door onze voortdurende deelname aan de normcommissies en via de brancheorganisaties ZVEI en VDMA (zullen we hier onze neerzetten?) brengen wij onze ervaring en marktkennis in.

Volgens het tijdschema van de Europese Commissie zou uiterlijk in het tweede kwartaal van 2021 een Commissie-ontwerp goedgekeurd moeten zijn. Gezien de huidige coronasituatie vormt dat beslist een uitdaging, maar met een jaar overleg en een overgangsperiode van ongeveer 18 tot 24 maanden mag worden verwacht dat vanaf 2024 een nieuwe Machine producten verordening van kracht zal zijn.

Onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer:

·   Aanpassing aan het nieuwe wetgevingskader (New Legislative Framework), waarin sinds 2008 onder meer de regels voor conformiteitsbeoordeling zijn vastgesteld. De machinerichtlijn 2006/42/EG was tot dusver niet in overeenstemming met dit kader.

·   Aandacht voor nieuwe aspecten van digitalisering, zoals machinaal leren (Machine learning) (ML) en kunstmatige intelligentie (AI)

·   Intensievere aandacht voor cyberbeveiligingsaspecten

·   Grotere rechtszekerheid inzake definities en toepassingsgebied

Elektrisch, hydraulisch, pneumatisch: nieuwe SIL-norm voor alle technologieën

Onlangs werd een nieuwe versie van  de norm IEC 62061 voor het Safety Integrity Level, SIL gepubliceerd. Deze norm beschrijft het realiseren van veiligheidsbesturingen van machinesonder andere door aan te geven welk SIL-niveau wanneer vereist is. Deze update, heeft een aanzienlijke uitbreiding op toepassen van software binnen veiligheids besturingen en maakt het mogelijk deze norm te gebruiken voor alle soorten technologieën (zoals pneumatiek en hydrauliek) .

 

Gedetailleerde informatie over de MRL:

Een technisch artikel van Klaus Stark, hoofd Innovation Management bij Pilz, waarin hij uiteenzet waarom een herziening van de MRL noodzakelijk is.

Koppeling naar de PPTX 2006-42-EC Revisie machinerichtlijn update Rev2 2021-05

Stappenplan EU-commissie: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6426989_en

Meer industrie nieuws lezen kan hier.