Pilz faciliteert in HAZOP

HAZard and OPerability Study (HAZOP) wordt binnen de procesindustrie gebruikt om gevaren van procesapplicaties te identificeren en vast te leggen. Pilz ondersteunt bij dit gevaren-inventarisatieproces door plaats te nemen in multidisciplinaire HAZOP teams. Als onafhankelijke partij met wortels verankerd in het thema ‘veiligheid’, is Pilz in staat samen met bedrijven het maximale uit de HAZOP-sessies te halen. Aan de expertises veiligheid en risicomanagement die voortkomen uit de machinerichtlijn, heeft Pilz HAZOP toegevoegd.

 

Onafhankelijk, gedreven en kundig

Pilz Nederland heeft haar programma uitgebreid met de mogelijkheid een HAZOP sessie te organiseren of ondersteunen. Denk aan de rol van voorzitter of notulist en optioneel die van Process Safety Engineer of vertegenwoordiger van andere specialismen. In alle gevallen levert het inschakelen van Pilz het voordeel op dat mensen van het HAZOP-team te maken krijgen met een onafhankelijke partij. Daarnaast zijn HAZOP teamleden vooral gefocust op veiligheid binnen de procestechniek, terwijl bij Pilz integrale veiligheid in het DNA van de mensen zit. Bovendien kan Pilz terugvallen op de uitstekende kennis en expertise van de vestiging van Pilz in Ierland. Zij leveren deze dienst al jaren binnen diverse process-gerelateerde organisaties.

 

Iedereen die te maken heeft gehad met een uitgebreid projectteam, weet hoe lastig de communicatie kan zijn. Iedereen moet ruimte krijgen om de benodigde input te kunnen leveren en het is de bedoeling dat mensen elkaar stimuleren om hun kennis te delen. Daarbij moet minimaal één van de teamleden (de notulist) in staat zijn de geïdentificeerde risico’s en beoordelingen zodanig te noteren dat in een later stadium deze informatie bruikbaar is om verbeteringen te realiseren. Pilz een bedrijf dat ervoor waakt te verzanden in eindeloze dialogen die kunnen ontstaan tijdens het analyseren van de schematische procestekeningen (P&ID’s).

 

HAZOP: de basis:

De basis van HAZOP wordt beschreven in EN-IEC 61882:2016. Inhoudelijk behandelt het HAZOP-team standaard zes thema’s, ook nodes genoemd. Dit zijn: product (medium), stoom, water, lucht, regelsysteem en falen van regel- of besturingsapparatuur. De HAZOP teamleden kunnen gebruik maken van een aantal gidswoorden, zoals druk, temperatuur en flow en diverse richtwoorden zoals geen, meer, minder, andersom, etc. Per node wordt gekeken wat mogelijke oorzaken zijn voor afwijkingen én wat de gevolgen voor de procesveiligheid en mogelijke milieuvervuiling kunnen zijn. Hierdoor krijgen teamleden al snel een idee van mogelijke oplossingen. HAZOP volgt een pragmatische aanpak. Wanneer het falen van een klep bijvoorbeeld het gevolg is van een oplopende druk, dan is het mogelijk om de klep zwaarder uit te voeren óf verder te kijken naar de oorzaak van de oplopende druk.

 

Visie Pilz Nederland

In bedrijven is vaak een duidelijke scheiding tussen het process-deel en de machines die bijvoorbeeld de verpakking verzorgen. Meestal worden deze onderdelen letterlijk gescheiden door een muur. Uniek is dat Pilz de kennis heeft van het veilig maken en houden van de bedrijvigheid aan beide kanten van deze muur. De koppeling van deze twee werelden leveren voordelen op het gebied van veiligheid op.

Neem vrijblijvend contact op met Pilz voor meer informatie over een HAZOP sessie via info@pilz.nl of 0347 320 477