Pilz overleefde een hack

Er zijn twee soorten bedrijven, vertelde een cybersecurity expert ooit op een seminar. Bedrijven die gehackt zijn en bedrijven die nog niet weten dat ze gehackt zijn. Van de bedrijven die gehackt zijn en waarvan men weet dat dat gebeurd is, treedt vrijwel niemand met dat nieuws naar buiten. Dat lijkt logisch, want ‘gehackt zijn’, klinkt als anti-reclame. Dat het ook andersom kan werken, bewijst Pilz.

Midden oktober werd Pilz het slachtoffer van een grote cyberaanval, valt in een persbericht van 19 november te lezen. De servers en communicatiesystemen van het bedrijf werden wereldwijd getroffen. En na vier weken trekt het bedrijf de volgende conclusies: men heeft de aanval doorstaan. De productie en klantenservice zijn hersteld. Het bedrijf is sterker geworden door de aanval én spreekt zich uit over de ernst van de bedreiging.

De aanval begon op 13 oktober: op de webservers werd een verdachte activiteit gezien en direct werden alle netwerken en servers uitgeschakeld. In de tussentijd was er middels een trojan een deel van de data gecodeerd en gegijzeld.

Pilz volgende de procedures: het bedrijf bracht de autoriteiten op de hoogte en diende een klacht in. Vier weten later valt in het persbericht te lezen dat er geen klant- en leveranciersgegevens zijn gestolen. In de loop van de weken na de aanval bouwde Pilz langzaam haar IT-structuur weer op.

Managing Partner Susanne Kunstwert vertelt: “De huidige golf aanvallen tegen ons en vele andere bedrijven laten duidelijk zien dat cybercriminaliteit in toenemende mate een ernstige bedreiging vormt voor de rust en welvaart in ons land. We moeten grote inspanningen leveren om te zorgen dat dit soort georganiseerde misdaad beter bekend wordt en dat bedrijven, organisaties, overheid en politiek in de toekomst nauwer samenwerken om te garanderen dat andere bedrijven en instellingen niet hoeven meemaken wat wij hebben meegemaakt!”

We vragen Diane van Putte, Marketing Manager bij Pilz Nederland om nadere uitleg. “Omdat het onderzoek nog in volle gang is, mag ik niets meer zeggen dan er in het persbericht te lezen is. Wanneer het onderzoek is afgerond, licht ik graag meer toe.”