Er is een subsidie-aanvraag ter waarde van 2,1 miljard euro ingediend voor het Porthos project. Met dit project moet 2,5 megaton CO2 worden bespaard en dat komt neer op ruim 1 procent van de Nederlandse CO2-uitstoot. 

Bij het Porthos project moeten de raffinaderijen van Shell en ExxonMobile en de waterstoffabrieken van Air Liquide en Air Products de vrijgekomen CO2 af gaan vangen. Vervolgens wordt deze CO2 per pijpleiding afgevoerd en in lege gasvelden onder de Noordzee opgeslagen. In 2024 zou het project gereed moeten zijn.

6,4 miljard

Vanaf afgelopen najaar konden bedrijven zich inschrijven voor subsidie-aanvragen die mikken op CCS. Er werd voor in totaal 6,4 miljard euro aan subsidie aangevraagd, waarvan het Porthos project de grootste aanvrager was.

CCS moet uit de nieuwe SDE++ pot worden betaald en begin volgend jaar zal duidelijk zijn welke bedrijven aanspraak kunnen maken op de aangevraagde subsidie.

Als het Porthos project doorgaat, wordt overigens niet alle CO2 van de raffinaderijen en waterstoffabrieken afgevangen. De vier bedrijven stoten samen zo’n 6,7 megaton CO2 uit. Daarvan zou ruim een derde kunnen worden afgevangen.

10 megaton

Bij de onderhandelingen over het Klimaatakkoord werd afgesproken dat er jaarlijks niet meer dan 10 megaton aan CO2 mag worden opgeslagen. Volgens milieu-organisaties zou CCS een meer permanente verduurzaming in de weg kunnen staan.