PPA 2019: goed bezocht en inhoudelijk interessant

Het zat vanmorgen in de centrale theaterzaal behoorlijk vol, ondanks het vroege tijdstip. En begrijpelijk, want PPA is niet alleen een beurs en netwerkevenement, maar vooral een gelegenheid om nieuwe kennis op te doen.

Want een kijkje achter de schermen van procesautomatisering op een schip, is niet iets wat je elke dag voorgeschoteld krijgt. Interessant is dat de scheepsbouw in de jaren ’90 zelf microprocessors programmeerde, omdat de toenmalige industriële PLC’s te traag waren. Bovendien liep de automatisering van het schip zelf en de mission equipment (datgene wat tot de taak van het schip behoort, bijvoorbeeld zand opspuiten) vrijwel geheel gescheiden van elkaar. Inmiddels zijn die twee automatiseringslagen geïntegreerd. En niet alleen dat is geïntegreerd. Door gebruik van moderne IoT technieken is zowel de totale integratie op het schip, als tussen wal en schip, in een veel verder stadium dan het in de jaren ’90 was.

Alosja Beije praat ons vervolgens bij over blockchain, want wat heb je daar nu eigenlijk aan? Volgens Forbes is blockchain de basis van Industrie 4.0, waarbij vooral het feit dat er geen ‘single point of failure’ meer is, belangrijk lijkt te zijn. Zo is het Havenbedrijf Rotterdam al aan het kijken of er een digital twin kan worden gerealiseerd met blockchain-achtige technieken. En er zijn meer casussen waaruit de praktijk laat zien dat blockchain veelbelovend is. Maar voordat blockchain binnen de industrie op IoT-gebied echt wat gaat betekenen, zijn we nog wel een paar jaar onderweg.

Een van de niet-plenaire lezingen gaat over het onderhoud van besturingssystemen. Best interessant, want we hebben het best vaak over maintenance, maar dan gaat het eigenlijk nooit over het besturingssysteem. Dat hardware veroudert en leveranciers op een zeker moment hun procesbesturing niet meer kunnen ondersteunen, weten we. Maar volgens Henk ten Kate van Valmet is het essentieel om voor de procesautomatisering een ‘beheersplan’ op te stellen, waarin wordt geanticipeerd op de onvermijdelijke veroudering en de daarbij horende kosten. Door hier een meerjarenplan van te maken, worden deze kosten vaste kosten en kunnen ze vaak uit het OPEX, in plaats van CAPEX worden betaald. “Het besturingssysteem is misschien wel een relatief klein onderdeel van een totale fabriek”, legt Ten Kate uit. “Maar het is wel een vitaal onderdeel, waar je dus goed mee om moet gaan.”

In Process Control 2, 2019 doen we uitgebreider verslag van een aantal lezingen van de PPA.