Prijzen EU-ETS rechten stijgen in rap tempo

Prijzen EU-ETS rechten stijgen in rap tempo

Waar de industrie tussen 2008 en 2019 nog (deels onbewust overigens) miljarden verdiende aan de EU-ETS rechten, zal dat de komende tijd steeds lastiger worden. De CO2-prijs is inmiddels opgelopen tot 50 euro en de verwachting is dat de prijs verder zal gaan stijgen.

De toekenning van gratis CO2-rechten aan grote uitstoters is de afgelopen jaren verminderd. Bovendien daalt het aantal CO2-rechten in z’n geheel ook. De prijzen voor EU-ETS lopen daarom op. Maar door de verwachte schaarste en de waarde van de EU-ETS rechten, is de handel in deze rechten voor beleggers een interessante markt geworden.

En met de plannen van de Europese Commissie om de uitgifte van de rechten nog verder aan te scherpen, zal de prijsstijging alleen maar doorzetten. Volgens de NOS leidt die prijsstijging nog niet direct tot investeringen in CO2-reducerende maatregelen, maar ontstaan er wel (extra) zorgen over het level playing field.

Grote uitstoters zoals Tata Steel, Yara, en andere bekende spelers, krijgen te maken met stijgende kosten in hun productie, terwijl er buiten de EU geen CO2-heffingen gelden. Een oplossing zou kunnen zijn dat aan de grens alsnog een import CO2-heffing zou worden geheven. Onder andere Shell pleit daar voor. Tata Steel rekent de hogere CO2-prijs door naar de klant in de hoop dat die kiest voor ietwat duurder, maar daarmee ook duurzamer staal.

Ook de Europese Commissie overweegt een CO2-heffing aan de grens in te voeren om de Europese industrie alsnog een level playing field te garanderen met landen die geen CO2-heffingen hebben ingevoerd. De vraag is echter of een dergelijke heffing in lijn zal zijn met internationale handelsverdragen.