Prinsjesdag: extra geld voor verduurzaming, uitbreiding plicht naar ETS-bedrijven

Hoewel de formatie van het nieuwe kabinet uitermate stroef verloopt, is er vandaag desondanks een nieuwe miljoenennota gepresenteerd. Er is 6,8 miljard euro extra vrijgemaakt voor verduurzaming. Bedrijven die nu nog waren uitgezonderd van de plicht om energiebesparende maatregelen die zich binnen vijf jaar terugverdienen uit te voeren, zijn dat straks wel.

De vorming van het nieuwe kabinet wil bepaald niet vlotten en het vertrouwen in de politiek is op dit moment dan ook bedroevend laag (61% van de Nederlanders heeft weinig tot geen vertrouwen in de politiek). Maar toch kwam er vandaag een nieuwe miljoenennota. Er wordt meer geld vrijgemaakt voor verduurzaming.

Extra geld voor verduurzaming SDE++

Er wordt 6,8 miljard euro extra vrijgemaakt voor verduurzaming en CO2-reductie. Daar bovenop komt nog eens 300 miljoen euro voor innovatieve technologie en de ondernemers die zich hiermee bezighouden. Voor de industrie is daarbij vooral relevant dat de SDE++ regeling met 3 miljard euro verhoogd wordt. Voor MKB-bedrijven in de industrie komt er een subsidieregeling die de aanschaf van elektrische bestelbussen interessant maakt.

Ook relevant voor de industrie is de extra 1,3 miljard euro die het kabinet wil reserveren voor de aanleg van infrastructuur voor duurzame energie. Te denken valt daarbij aan verzwaring van elektriciteitsnetten, maar ook buisverbindingen tussen industrieclusters (bijvoorbeeld die naar Chemelot)

Van de 1,3 miljard euro wordt 750 miljoen euro gereserveerd voor de aanleg van de waterstofbackbone.

ETS

Tot nu toe waren bedrijven die onder de ETS-regeling vallen uitgezonderd van de verplichting om energiebesparende investeringen die binnen vijf jaar worden terugverdiend, uit te voeren. Dat gaat veranderen. Er wordt geldt vrijgemaakt om de plicht te kunnen handhaven door de omgevingsdiensten.

IPCEI

Tenslotte stelt het kabinet 300 miljoen euro als startbedrag beschikbaar voor deelname van Nederland aan twee zogenoemde IPCEI’s, Important Project of Common European Interest op het gebied van micro-elektronica en cloudinfrastructuur.

Nederland neemt deel aan IPCEI ME2, gericht op het versterken van de productieketen en het behouden van het concurrentievoordeel van de innovatieve Europese techindustrie. Hiermee wordt Nederlandse startups, mkb-toeleveranciers en grootbedrijf toegang gegarandeerd tot de nieuwste micro en nano-elektronica en software. Het tweede samenwerkingsverband, IPCEI CIS, heeft tot doel om Europese cloudinfrastructuur en -diensten op te zetten die bijdragen aan cyberveiligheid, interoperabiliteit en duurzame toepassingen. Het is van belang voor consumenten, bedrijven en overheden om data veilig en op Europese voorwaarden te kunnen delen en opslaan.

 

Meer industrie nieuws