Producenten hebben de handen vol: CBS cijfers nader toegelicht

Begin deze week publiceerden we de Q2 cijfers van het CBS. Georges de Boeck, econoom bij de Rabobank licht deze cijfers voor u verder toe.

“Het gaat nog steeds goed in de industrie. De productie is de afgelopen jaren enkel toegenomen en daardoor loopt ook het aantal vacatures steeds verder op. Maar kan dit door blijven gaan? Producenten krijgen nog steeds nieuwe orders binnen, maar deze blijven liggen omdat ze de productiecapaciteit niet hebben. Om dit bij te kunnen benen zullen producenten meer moeten investeren in mensen of machines, anders zal de groei van de individuele ondernemingen en daarmee de gehele industrie af gaan nemen.”

Steeds minder optimistisch
“Steeds minder producenten zijn optimistisch over de verdere groei van de productiecapaciteit. Dit blijkt uit zowel het producentenvertrouwen als de inkoopmanagersindex (PMI). Het producentenvertrouwen is voor de 3e maand op rij gedaald en de PMI is de laatste maanden, op augustus na, ook licht gedaald. Uit de deelfactoren blijkt dat de huidige positie van producenten goed is, maar steeds minder producenten verwachten dat de totale productie in de komende maanden zal blijven stijgen. In de PMI waren deze verwachtingen zelfs het laagst in twee jaar.”

Genoeg orders, te weinig middelen
“Wel blijven producenten positief over het aantal nieuwe orders. Kortom, producenten verwachten wel genoeg orders binnen te krijgen, maar dat de productiecapaciteit op termijn de grootste bottleneck zal zijn. De belangrijkste oorzaken hiervoor zijn, volgens de producenten, een tekort aan personeel (20,6 procent van de producenten) en een tekort aan productiemiddelen (9,1 procent van de producenten). De vacaturegraad (het aantal vacatures per 1.000 arbeiders) is op dit moment bijna net zo hoog als voor de crisis van 2008. Dit houdt dus in dat steeds meer werkgevers moeite hebben met het vinden van personeel en dit zal naar verwachting de komende jaren onveranderd blijven.”

Winsten onder druk
“Terwijl producenten tegen productiebarrières aan lopen, staan de winsten ook steeds verder onder druk. De stijgende inkoopprijzen zorgen ervoor dat de marges van producenten slinken. Dit zal verder doorzetten zodra de lonen gaan stijgen. Dit kan weer een negatief effect hebben op investeringen, omdat extra productie dan amper iets oplevert.”

“Aangezien de groei van de industrie afhankelijke is van de totale productiecapaciteit van de producenten, kunnen producenten deze groei alleen voortzetten wanneer zij investeren in technologie die de productiecapaciteit verhoogt, of andere manieren zoeken om mensen aan te trekken, zoals omscholingstrajecten. Dit laatste is vooral van belang, aangezien het steeds moeilijker wordt om vakmensen aan te trekken en dit zal naar verwachting de komende tijd zo blijven. Want als iedereen op maximale capaciteit produceert is er geen ruimte meer voor verdere groei.”