Producentenvertrouwen gedaald in mei

Waar de afzetprijzen in mei 2018 fors stegen ten opzichte van mei 2017, daalde het producentenvertrouwen over dezelfde periode van 9,8 in mei naar 7,7 in juni. Die daling is weliswaar fors, maar het huidige producentenvertrouwen ligt nog altijd zeer ruim boven het gemiddelde producentenvertrouwen van de afgelopen 20 jaar (0,8).

Bedrijven zijn gemiddeld negatiever over de verwachte bedrijvigheid en over de voorraden gereed product. Dat laatste is een probleem waar bedrijven inmiddels al lange tijd mee te kampen hebben. Over de orderportefeuille zijn bedrijven gemiddeld positiever.

Opvallend is dat uit de CBS-cijfers blijkt dat de relevante bedrijven binnen de procesindustrie een lager dan gemiddeld vertrouwen hebben. Zo heeft de hout- en bouwmaterialensector een meer dan twee keer zo groot vertrouwen als de aardolie en chemie.