In de fabriek in Rittershausen ontstaat op dit moment een ultramoderne productieomgeving voor vloerstaande kasten op basis van de principes van Industrie 4.0. Terwijl de gewone werkzaamheden in de fabriek doorgaan, installeert Rittal daar nieuwe hightech-productielijnen voor de nieuwe vloerstaande kast VX25. De investering bedraagt 120 miljoen euro. Met de continue digitalisering van processen en volledig geautomatiseerde productiesystemen voor profielen, lassen en vlakke delen stemt de onderneming zijn productie af op Smart Industry/Industrie 4.0 – een model voor alle fabrieken van Rittal over de hele wereld.

Met de productie van de eerste serieschakelkast in de fabriek in Rittershausen en directe levering uit voorraad schreef Rittal in 1961 geschiedenis en bepaalde het de normen voor de branche. Tegenwoordig staat in Rittershausen de meest efficiënte installatie voor de productie van kwalitatief hoogwaardige schakelkasten. Voor de toekomst gaat de onderneming nog een grote stap verder. Met een investeringsbedrag van in totaal 120 miljoen euro bepaalt Rittal de richting voor de toekomst: “Wij willen in Rittershausen de modernste productielijn voor vloerstaande kasten bouwen. Daartoe hebben wij de transformatie naar het Industrie 4.0-tijdperk gestart. Wij stellen de volgende norm voor ons productiesysteem in al onze fabrieken over de hele wereld vast – volgens het motto: één Rittal, één norm”, aldus Carsten Röttchen, technisch directeur van Rittal.

In de fabriek in Rittershausen zijn nu al veel deelprocessen grotendeels geautomatiseerd. “Naarmate de digitalisering volgens Smart Industry/Industrie 4.0 voortschrijdt, zullen wij nog meer deelprocessen automatiseren, de continuïteit van gegevens verhogen en het productieproces door middel van een Manufacturing Execution System opnemen in een volledige gedigitaliseerde waardecreatieketen”, aldus de technisch directeur.

Tot de procesverbeteringen behoren kennissystemen die voortdurend verder worden ontwikkeld door de koppeling en analyse van gegevens. Door de gewenste en werkelijke situaties van productiemachines continu te vergelijken en gebruik te maken van statistische methoden kunnen trends in real time tijdig worden herkend. Dit voorkomt storingen voordat zij ontstaan en stelt toleranties zeker om aan de hoge kwaliteitseisen binnen het proces te voldoen. Om de technische inzetbaarheid van de productiesystemen te verbeteren, worden de gegevens bovendien gebruikt voor preventief onderhoud.

Meer dan 30 robots voor de serieproductie van de VX25
In tegenstelling tot de nieuwe fabriek in Haiger, die al eind 2018 in productie gaat, vindt de omschakeling naar gedigitaliseerde en geautomatiseerde processen in Rittershausen plaats tijdens de normale werkzaamheden. De eerste installaties voor de VX25, zoals volledige geautomatiseerde lijnen voor vlakke delen voor montageplaten, profileer- en lasinstallaties, zijn al geïnstalleerd. Na de voltooiing in 2020 moet de nieuwe productielijn van Rittal drie profileerinstallaties met een lengte van elk 70 meter hebben. Dit maakt het mogelijk om de horizontale en verticale profielframes van het nieuwe vloerstaande kastsysteem VX25 – dat beschikt over een perfecte symmetrie en 25mm-raster – in één proces te produceren.

De serieproductielijnen beschikken daarnaast over volledig geautomatiseerde lasinstallaties. 31 las- en handlingrobots in de volautomatische serielasinstallatie voeren de automatische transport- en lasprocessen uit. Zij staan voor de Rittal-kwaliteit van het nieuwe vloerstaande kastsysteem VX25 van Rittal.

“Het ontwerp van de nieuwe VX25-productielijnen is slechts de eerste stap op de weg naar de digitale toekomst van de productie bij Rittal. De wereldwijde omschakeling van de Rittal-productie naar Smart Industry/Industrie 4.0 is al in volle gang”, verklaart Carsten Röttchen. In de fabriek in Valeggio, Italië, is de omschakeling al gestart. Voor de productie van de Rittal Blue e+ koelaggregaten worden daar de eerste Industrie 4.0-principes toegepast. En ook in de fabrieken in China en de VS gaat Rittal verder met de digitalisering om de fabrieken gereed te maken voor de toekomst.