De gemeente Rotterdam steekt 2,5 miljoen euro in de ontwikkeling van het Fieldlab Industriële Elektrificatie. De proeftuin is bedoeld om kansrijke initiatieven van bedrijven voor de verduurzaming van de energie-intensieve industrie te testen op middelgrote schaal, om hiermee ervaring op te doen en te bewijzen dat innovaties ook op (haven)industriële schaal goed kunnen functioneren.

In de verduurzaming van het industriecluster Rotterdam-Moerdijk speelt elektrificatie volgens de betrokken partijen een sleutelrol. Industriële elektrificatie, ook wel Power-2-X genoemd, is het vervangen van fossiel (olie, gas en kolen) gedreven processen door elektrisch gedreven processen in de industrie.

Op de korte termijn gaat het om het produceren van duurzame warmte en op lange termijn over de productie van groene waterstof en CO2-valorisatie. In het Fieldlab werken meerdere bedrijven aan de opschaling van hun technologie.

Twee onderdelen

Het Fieldlab zal bestaan uit twee belangrijke onderdelen; een ‘Fieldlab centraal’ waar in TRL-niveau 4 t/m 6 wordt gewerkt aan ontwikkeling en testen van niet alleen nieuwe technologieën, maar ook nieuwe productmarktcombinaties en businesscases. In het 2e deel demo’s werken de betrokken partijen op TRL-niveau 6 t/m 8. Het demonstreren van de nieuwe techniek en een businesscase in de werkelijke industriële omgeving staat centraal maar dit deel gaat ook een stap verder.

Deelnemende bedrijven

De initatiefnemers zetten in een video een aantal bedrijven die in het Fieldlab gaan werken op een rij. Zo werkt ECN part of TNO in het TASTE-project onder meer samen met Bronswerk Heat Transfer aan de ontwikkeling van een industriële thermisch-akoestische warmtepomp die stoom kan produceren om industriële processen aan te drijven. Deze warmtepomp wordt aangedreven door een zuigercompressor en is in staat om restwarmte van 120°C op te waarderen tot minimaal 180°C stoom. In de proeftuin kunnen de partijen aan de opschaling van de technologie werken.

Het Duitse bedrijf Hydrogenious LOHC Technologies ontwikkelde een technologie voor de opslag van waterstof in een veilige en gemakkelijk te hanteren olie, waardoor onder druk staande waterstoftanks voor waterstofopslag en transport niet meer nodig zijn. Andere voorbeelden van bedrijven die in het Fieldlab hun technologieën gaan opschalen zijn Howden (compressor voor industriële warmtepomp en oplossingen voor opslag waterstof).

Deltalinqs is als mede-initiatiefnemer van het Fieldlab blij met de subsidie. Alice Krekt, programmadirecteur Deltalinqs Climate Program: “Bedrijven in de Rotterdamse haven werken aan een nieuwe economie, waarin duurzame energie een belangrijke rol gaat spelen.Er is nog veel onderzoek nodig, en het is belangrijk om kansrijke innovaties te testen en kennis te delen. Het Fieldlab gaat daar zeker bij helpen.”