De provincie Groningen wil de verduurzaming van de industrie, het vestigingsklimaat en de werkgelegenheid een flinke impuls geven met een nieuwe subsidie van tien miljoen euro. Hierbij mikt de provincie op Groningse industriële bedrijven die willen investeren in groene grondstoffen, groene waterstof, circulaire economie en elektrificatie van bedrijfsprocessen. De uitstoot van CO2 door de -chemische- industrie moet zo flink verminderen.

De provincie zet zich samen met de bedrijven in voor de ontwikkeling van groene grondstoffen als bouwstof voor duurzamere producten, voor groene productieprocessen en voor groene energie, zoals CO2-vrije waterstof. “We stimuleren de circulaire economie door hergebruik van grondstoffen en energiebesparing. Door bestaande bedrijven duurzamer te maken zijn ze voorbereid op de toekomst en dragen ze bij aan een groenere wereld voor toekomstige generaties”, schrijft de provincie in een persbericht.

Nationaal programma Groningen

De subsidie komt uit het Nationaal programma Groningen. Het programma is een samenwerkingsverband van Rijk, provincie en gemeenten. Samen werken ze aan “een goede toekomst voor elke Groninger”. Voor een periode van 10 jaar is 1,15 miljard euro beschikbaar. Dit geld is bedoeld voor het versterken van de leefbaarheid en economie in de provincie Groningen. Het Rijk heeft dit bedrag beschikbaar gesteld als tegemoetkoming voor de aardbevingsproblematiek, meldt Eemskrant.nl. Het programma richt zich op de gehele provincie, met een focus op het aardbevingsgebied.

Nieuwe duurzame bedrijven

Ondernemers die in de groene ontwikkelingen willen investeren krijgen hier met de nieuwe subsidie volgens de provincie de kans voor. Ook wil de provincie met deze regeling nieuwe duurzame bedrijven naar Groningen halen, met uitzondering van energieproducenten. “Zo wordt de industrie in onze provincie versterkt en komen er meer banen bij”, schrijft de provincie.

Aanvragen en contact

De subsidie Investeren in Toekomstbestendige Industrie is vanaf 15 maart aan te vragen via het Samenwerkingsverband Noord-Nederland. Het SNN beoordeelt de subsidieaanvragen.

De subsidieregeling Investeren in een Toekomstbestendige Industrie maakt deel uit van Groningen@Work 2020-2023, het programma economie en arbeidsmarkt van de provincie Groningen. Het doel van Groningen@Work is om de regio economisch te versterken en daarmee zoveel mogelijk mensen aan het werk te helpen. Het programma omvat projecten, subsidieregelingen en revolverende fondsen waar ondernemers een beroep op kunnen doen.