De provincie Limburg en TNO zijn voornemens de komende jaren miljoenen euro’s extra uit te trekken voor de ondersteuning van het Brightlands Materials Center. Weliswaar zijn de omzet en de werkgelegenheid trager op gang gekomen dan verwacht bij de start van het center in 2015, op verschillende gebieden zijn tot de verbeelding sprekende resultaten behaald.

De provincie trok zes jaar geleden 15 miljoen euro uit voor de oprichting van het onderzoekscentrum op de Chemelot Campus, meldt de Limburger. TNO investeerde destijds 10 miljoen. Uitgangspunt was dat het zich na vijf jaar zelf zou kunnen bedruipen.

Het provinciebestuur constateert echter dat het voorlopig nog afhankelijk blijft van subsidie. Zo blijft de omzet (in 2019 6,6 miljoen euro) achter bij de verwachtingen. Dat geldt ook voor de werkgelegenheid.

Directeur Marnix van Gurp van het Brightlands Materials Center stelt in een reactie op de berichtgeving dat de omzet inderdaad achterblijft. Voor de werkgelegenheid ligt dat genuanceerder. “De werkgelegenheid op de Brightlands Chemelot Campus is de afgelopen zeven jaar spectaculair gegroeid naar zo’n 3500 medewerkers, inclusief studenten. Bijna een verdrievoudiging. Vanaf het begin hebben wij gezegd dat het lastig is om de groei van de werkgelegenheid door ons centrum en door de Campus te splitsen. We rapporten hier samen over naar de provincie.”

Bijna alle kpi’s gerealiseerd

De provincie concludeert dat het Brightlands Materials Center vrijwel alle inhoudelijke kpi’s heeft gerealiseerd. “Wij boeken veel succes met onze onderzoeksprogramma’s”, reageert Van Gurp. “Ons toegepaste onderzoek helpt bedrijven in de regio en daarbuiten om voorop te blijven lopen. Er zijn mooie voorbeelden van start-ups op de Campus die bijdragen aan de oplossing van maatschappelijke uitdagingen, zoals de vergroening van de chemie en de energietransitie. Materialen spelen hierbij een essentiële rol.”
Zo ontwikkelt één van de start-ups een recyclebare en 3D-geprinte fiets met de naam 100%Limburg Bike. Ook werden tandprothesen ontwikkeld die dankzij de 3D-technologie binnen een dag klaar kan zijn. Een ander voorbeeld is de ontwikkeling van een proces om composiet bodemplaten van auto’s te hergebruiken. Of de ontwikkeling van een coating met nanodeeltjes die voelt wanneer het winter of zomer is en die zonnewarmte kan tegenhouden of binnenlaten wanneer dat nodig is. Professor Pascal Buskens, een van de betrokken onderzoekers, verwacht dat hier tot 45 procent energiebesparing mee mogelijk wordt ten opzichte van ramen zonder coating.

Investeren in kennis en innovatie essentieel

Van Gurp benadrukt dat investeren in kennis en innovatie essentieel is om de beoogde economische groei in de regio te realiseren. “Daarom werken wij ook veel samen met de mkb’s en multinationals in de regio om innovaties naar de markt te brengen. De campusomgeving helpt daarbij om de verbindingen te leggen en de vragen vanuit de bedrijven en de maatschappij te kunnen oppakken.

Van Gurp heeft met zijn team een nieuw businessplan voor de periode 2020-2025 geschreven. De kern van het nieuwe plan is ongewijzigd: via toegepast onderzoek een bijdrage leveren aan de verduurzaming van plastic materialen. Het Brightlands Materials Center zet nog sterker in op de bijdrage aan de oplossing van de grote maatschappelijke opgaven. Daarom is er naast lichtgewicht automaterialen, duurzame gebouwen en 3D-printing een vierde programmalijn toegevoegd. Dat richt zich op de ontwikkeling van circulair verpakkingsmateriaal.

Van Gurp: “Doel is om verpakkingen zo te ontwerpen dat ze makkelijker zijn te scheiden in het mechanisch recyclingproces om ze vervolgens te kunnen hergebruiken. Dat is minder energie-intensief dan chemische recycling. Bovendien leveren we zo een bijdrage aan de vermindering van de plastic soep en de CO2-uitstoot. Een heel groot gedeelte van alle plastic verpakkingen in de EU eindigt uiteindelijk in de verbrandingsoven.”

De financiële bijdrage van de provincie Limburg komt uiteindelijk te vervallen. Waar hoopt Van Gurp over vier jaar te staan met het Brightlands Materials Center? “Dankzij de investeringen van de Provincie en TNO hebben wij een belangrijke bijdrage geleverd aan een aantal relevante maatschappelijke thema’s. We willen onze impact verder vergroten en verwachten een sterke groei die door de industrie gedreven is. Tegelijkertijd is het in mijn ogen essentieel dat overheden blijven investeren in talent, kennis en innovatie. Alleen zo realiseren we gezamenlijk een duurzame economische groei”