Provincie Noord-Brabant investeert 1 miljoen euro in installatie met ijzerpoeder als brandstof

Foto: Bart van Overbeeke

De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) bouwt na de zomer met hulp van het regionale bedrijfsleven een installatie op het terrein van Metalot in Budel-Dorplein om ijzerpoeder te verbranden. De provincie Noord-Brabant investeert 1 miljoen euro in de installatie met een vermogen van 100 kilowatt gezien de potentie van ijzerpoeder als duurzaam alternatief voor kolen.

De Nederlandse industrie moet van minister Wiebes van Economische Zaken uiterlijk in 2022 van het gas. Het ‘proof of concept’ dat Team SOLID, een team studenten van de TU Eindhoven, de afgelopen jaren ontwikkelden, kan hierbij een grote rol spelen. Hiermee verbranden ze ijzer om zo heet water, warmte en elektriciteit te genereren.

De studenten van de TU Eindhoven gaan na de zomer de werking testen in een proefinstallatie op het terrein van Metalot in Budel-Dorplein. Eind februari maken ze bekend aan welk groot industrieel bedrijf ze met de techniek energie zullen gaan leveren met behulp van ijzerpoeder.

Grootschalige installatie
De Eindhovense studenten toonden de werking van het proces in 2018 op kleinere schaal aan in een installatie met een vermogen van 20 kilowatt. Dat is vergelijkbaar met een gangbare cv-ketel. Inmiddels is de techniek het lab ontstegen, en vraagt het om een grootschalige installatie om de potentie ervan aan te tonen. Dit vormt een belangrijke stap in de opschaling naar een concrete toepassing van metaalpoeder als energiebron voor kolencentrales, zoals de Amercentrale in Geertruidenberg. Daarnaast is de warmte die vrijkomt geschikt voor stoomproductie in de industrie en als brandstof voor schepen. Directeur Hans Grünfeld van de Vereniging voor Energie, Milieu en Water (VEMW) is niet bij de ontwikkeling betrokken, maar laat weten het project met grote belangstelling te volgen.

Twee jaar testen
Het onderzoeksteam zal de installatie de komende twee jaar testen. Om het project mogelijk te maken heeft de provincie Noord-Brabant, naast de bijdragen van het bedrijfsleven, het project gesubsidieerd met een bedrag van 1 miljoen euro. ”De energietransitie vraagt om opslag van energie,” aldus gedeputeerde Anne-Marie Spierings (Energie). “Liefst in CO2-vrije brandstoffen. Metaalpoeder lijkt zeer kansrijk, omdat het makkelijk en veilig op te slaan en te vervoeren is. Daarom investeert de provincie in onderzoek en innovaties in samenwerking met onze universiteiten en bedrijven.

Bestemming roestpoeder
Geert Vergoossen van Team SOLID van de TU Eindhoven wijst erop dat er na het verbrandingsproces een enorme hoeveelheid ijzeroxide overblijft. “Wij zouden dat naar de Zweedse HYBRIT-fabriek kunnen afvoeren om het op duurzame wijze om te zetten in nieuw ijzerpoeder, maar dat is logistiek niet handig. De Zweedse plant maakt staal op basis van waterstof in plaats van kolen en cokes. Daarom proberen wij er in Nederland een bestemming voor te vinden, zoals de staalindustrie die het kan gebruiken om ijzer te maken. Zo krijg je een volledig circulair proces zonder uitstoot van CO2.”

Lees hier het persbericht van de provincie Noord-Brabant