Provincie Noord-Holland legt Harsco dwangsom van 25.000 euro op voor grafietuitstoot

De provincie Noord-Holland heeft het Amerikaanse bedrijf Harsco op het terrein van Tata Steel vorige week een dwangsom van 25.000 euro per overtreding opgelegd. Het bedrijf kan nu nog twaalf keer de milieuregels overtreden voor betaling van de dwangsom in zicht komt. Pikant detail: Tata Steel betaalde dwangsommen die eerder zijn opgelegd.

Gedeputeerde Adnan Tekin van de provincie Noord-Holland is helemaal klaar met de overlast die het bedrijf Harsco veroorzaakt in de omgeving van Velsen. In een blog op de site van de provincie schrijft hij dat eerder bij controles door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 30 overtredingen zijn geconstateerd. Hiervoor zijn 30 dwangsommen van 5000 euro opgelegd. Harsco heeft volgens de gedeputeerde ruim de tijd gekregen om de zaken op te lossen. Daarom heeft de provincie het bedrag naar 25.000 euro per overtreding verhoogd met een maximum van 12 overtredingen.

Grafietwolken slaan in omgeving neer
Vorige week stootte Harsco echter weer te veel stof uit. In een factsheet legt Tata Steel uit hoe het komt. Onderweg van de hoogovens naar de staalfabriek koelt het ruwe ijzer af. Tijdens die afkoeling scheidt het ruwijzer steeds meer koolstof af in de vorm van grafiet. Tata Steel ontzwavelt het ruwijzer in de staalfabriek. Hierbij vormt zich roza-slak (roza=ruwijzerontzwaveling). Bij het storten, maar ook bij andere verwerkingsactiviteiten van met name het roza-slak komen grafietwolken vrij die in de omgeving neerslaan.

Tata Steel en Harsco willen stofemissies voorkomen
Tata Steel en Harsco laten in een schriftelijke reactie weten zich onverminderd te blijven inzetten om stofemissies te voorkomen. De hinder voor de omgeving is volgens de bedrijven afgenomen door verschillende kortetermijnmaatregelen, waaronder aanpassingen in het productieproces. De twee bedrijven stellen hard te werken aan een structurele oplossing voor grafietoverlast. Zo bouwen ze een gesloten hal met afzuiging waarin Harsco de gestolde slak kan verwerken.

Gedeputeerde wil werk stilleggen
De toezegging om een hal te realiseren is volgens gedeputeerde Tekin een stap in de goede richting. Daarom heeft hij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied gevraagd alles op alles te zetten de daarvoor benodigde vergunningenprocedures soepel en snel te laten verlopen waar dat kan. Mocht er eerder overlast dreigen, verzoekt de gedeputeerde in een brief aan Tata Steel het werk stil te leggen bij windrichtingen waarbij omwonenden veel hinder kunnen ondervinden.

Voorlopig geen Denox-installatie
Tata Steel hoeft voorlopig geen Denox-installatie te bouwen om de uitstoot van NOx te reduceren. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied bevestigt dat er geen aantoonbaar effectieve technologie voorhanden is om de NOx bij windverhitters op een kosteneffectieve wijze te verlagen en dat de milieukwaliteitseisen voor NOx in de IJmond ruimschoots onder de wettelijke (Europese) grenswaarden liggen.