iot industry 4.0 concept,industrial engineer(blurred) using smart glasses with augmented mixed with virtual reality technology to monitoring machine in real time.Smart factory use Automation robot arm

Een onlangs uitgebracht rapport van PWC benadrukt de relevantie van de digitalisering van de industrie. Het rapport is gebaseerd op 200 interviews met mensen die een beslissingsbevoegdheid hebben in toonaangevende industriële bedrijven. Volgens het rapport wordt er door de geïnterviewden binnen nu en vijf jaar een toename in industriële efficiency van bijna 20% verwacht. Daarnaast worden data-analyse en AI steeds relevanter voor productontwikkeling én zal een groter deel van het industriële (toeleveranciers) portfolio uit digitale diensten gaan bestaan.

Binnen de groep van 200 respondenten, behoort een twintigtal van de bedrijven tot de zogenaamde ‘digital champions’. Deze bedrijven investeren meer dan gemiddeld in digitale productontwikkeling en behalen daarmee betere resultaten, terwijl de relatieve investering in R&D vaak lager is (4%) dan bedrijven die aan ‘traditionele’ R&D doen.

De twintig digital champions onderscheiden zich niet alleen in budgetkeuzes van andere bedrijven, maar betrekken al in een vroeg stadium de klant bij het ontwikkelproces. Daarnaast worden hun producten gekenmerkt door een betere aansluiting bij de klant (op maat gemaakt) en zijn de batches vaak kleiner. Duurzaamheid van de totale productketen is ook een essentieel onderdeel van het proces.

De betrokkenheid van de klant bij het R&D proces bestaat onder andere uit het gebruik van data-analyse. Grote hoeveelheden data, door (potentiële) klanten gegenereerd, worden gebruikt om het R&D proces bij te sturen. Andere (digitale) tools die worden ingezet zijn co-creation, process simulation, digital twins, digital prototyping, Etcetera.

Met de toenemende digitalisering wordt cybersecurity steeds relevanter. Volgens het rapport heeft 71% van de respondenten geen afdoende maatregelen getroffen om een cyberaanval te kunnen afslaan. Bij de digital champions heeft ongeveer de helft van de respondenten de cybersecurity op een voldoende niveau weten te krijgen.