Onlangs publiceerden we het volgende NOS-bericht:

Het gaat goed met de Nederlandse industrie; in het eerste kwartaal hebben bedrijven in deze sector hun omzet met 10,3 procent zien stijgen. Daarmee zet de industrie volgens het CBS de groei door die eind vorig jaar was ingezet. Ook de afzetprijzen stegen met ruim 10 procent. In elke branche werd in de eerste drie maanden van dit jaar meer omzet geboekt dan in dezelfde periode een jaar eerder. Producenten in de aardolie-industrie, de chemische industrie, de farmaceutische industrie en rubber- en kunststofproductenindustrie zagen de omzet met bijna 20 procent toenemen.

Ook in de basismetaal- en metaalproductenindustrie, de transportmiddelenindustrie en de elektrotechnische en machine-industrie groeiden de omzetten relatief sterk. De productie nam afgelopen kwartaal volgens het CBS voor het zesde kwartaal op rij toe, ditmaal met 3,5 procent.
De productie in de chemische industrie en de auto- en aanhangwagenindustrie ging omhoog; in de chemische industrie met 10,5 procent en de productie van elektrische apparaten en machines steeg relatief fors met respectievelijk 8,2 en 12,2 procent.
Autoproducenten produceerden dit jaar 14,4 procent meer auto’s, bussen, vrachtwagens en andere voertuigen dan het jaar ervoor. Daarvan gingen er veel naar het buitenland.

Op zich interessant nieuws, maar het roept meer vragen op dan het beantwoordt. Sectoreconoom Georges de Boeck van Rabobank licht dit bericht graag verder toe: “Sinds halverwege 2016 is er opwaartse prijsdruk op inputs voor productiebedrijven. Daarbij zijn de prijzen in de industrie de afgelopen periode (15Q3 – 16Q1) ook afgenomen. In 16Q3 was de afzetprijs van producten in de industrie op het niveau van 2010 (CBS, 2017), dus een toename van de afzetprijzen was hoognodig. Het verhogen van de afzetprijzen kan dus een indicatie zijn dat de hogere inkoopprijzen worden doorberekend aan de afnemer. Met andere woorden, de toename in omzet vertaalt zich waarschijnlijk niet in een even sterke winstgroei.”

Dat klinkt toch als een ietwat ander verhaal, maar zo verduidelijkt De Boeck, het bovenstaande hoeft niet persé negatief te zijn: “De PMI index, zo blijkt uit de Markit PMI, is al voor een lange periode hoger dan het lange termijn gemiddelde (55 punten), hetgeen wijst op een positief vooruitzicht voor de industrie. Daarbij blijkt uit de kwartaalmonitor industrie van het CBS dat producenten optimistisch zijn gestemd. Zo is het sentiment positief voor zowel het economisch klimaat, productie, verkoopprijzen als personeelssterkte. Dit is een gunstige ontwikkeling, aangezien het sentiment neutraal was in dezelfde periode een jaar eerder, wat we kunnen terugvinden in de Kwartaalmonitor Industrie van het CBS.”

Samenvattend, de vooruitzichten voor de industrie zijn vooralsnog goed, toch? “Klopt”, zegt De Boeck, “sinds oktober 2014 zijn de producenten in de industrie positief gestemd. Daarbij zit er een opwaartse trend in het producentenvertrouwen sinds september 2016. Het huidige niveau van 8.3 (april 2017) zit ver boven het lange termijn gemiddelde (0.7). Bovendien is er sinds september 2015 positieve groei van de productie (jaar-op-jaar). Samen met de hoge PMI wordt verwacht dat de groei van de productie in de industrie, voornamelijk op de korte termijn, door zal zetten.”
“De omzet en afzetprijzen stijgen en dat is goed nieuws, na een jarenlange daling van de afzetprijzen”, vervolgt De Boeck. “Dat betekent echter niet automatisch dat de bedrijfswinsten ook toenemen. Want ook de kosten nemen toe: de prijzen van de inputs voor Nederlandse productiebedrijven stijgen sinds medio 2016. Het verhogen van de afzetprijzen kan dus een indicatie zijn dat de hogere inkoopprijzen worden doorberekend aan de afnemers (CBS, 2017), en dat is op zich een positief signaal.”

“Ook de vertrouwensindicatoren laten een positief beeld zien”, legt De Boeck uit. “De inkoopmanagersindex (PMI index, bron: Markit PMI) is al 7 maanden op rij hoger dan het langjarig gemiddelde van 55 punten, wat wijst op een positief vooruitzicht voor de industrie. Het producentenvertrouwen (CBS) is positief. Het huidige niveau van 8.3 (april 2017) zit ver boven het langjarig gemiddelde (0.7), terwijl het sentiment in dezelfde periode vorig jaar nog als neutraal te kwalificeren was. Ook zijn producenten positief gestemd over het economisch klimaat, de productie, de verkoopprijzen en de personeelssterkte, zo blijkt uit de Kwartaalmonitor Industrie van het CBS. Bovendien is er sinds september 2015 positieve groei van de daadwerkelijke productie(jaar-op-jaar). Samenvattend zien wij zonnige vooruitzichten voor de Nederlandse industrie.”