Renske Verhulst nieuwe secretaris Nutrient Platform

Renske Verhulst is sinds 1 september secretaris van het Nutrient Platform. Zij is de opvolgster van Wouter de Buck die per 1 oktober aan de slag gaat bij Arcadis. Verhulst is afgestudeerd in de master Industrial Ecology aan de Universiteit Leiden en de TU Delft.

Haar thesis richtte zich op barrières voor het terugwinnen van fosfaat in de communale waterketen. Die kennis en ervaring wil ze nu inzetten voor de cross-sectorale netwerkorganisatie Nutrient Platform. Het platform bestaat uit 36 partijen die zich ten doel hebben gesteld een markt te creëren voor herwonnen fosfaat. Het Nutriënt Platform wordt gehost door het Netherlands Water Partnership.