In de Antwerpse haven is bij Adpo, een bedrijf in de logistiek, een pilot project gestart, waarbij met zogenaamde zonnespiegels groene warmte wordt opgewekt. Het project wordt gerealiseerd door Azteq, een Vlaams energiebedrijf en krijgt uit verschillende bedrijven en instanties een subsidie. Adpo gebruikt de warmte vooral voor het opwekken van stoom, voor de reiniging van tanks en containers.

De zonnespiegels, ook wel Concentrated Solar Thermal energy genoemd, worden gevormd door parabolische reflectoren van vijf meter lengte. De spiegels bewegen mee met de zon en bundelen de gereflecteerde energie in collectorbuizen. In de buizen kan de temperatuur oplopen tot 400 graden Celsius. Vergeleken met een regulier zonnepaneel, wekt een zonnespiegel per oppervlakte-eenheid drie keer zoveel energie op. Warmte die niet direct wordt ingezet, kan worden opgeslagen in (geïsoleerde) buffervaten.

Er is nu in totaal 1100 vierkante meter aan zonnespiegels geïnstalleerd bij Adpo, vooral boven het parkeerterrein van het bedrijf. Tot voor kort werd er stoom opgewekt met behulp van aardgas. De verwachting is dat de zonnespiegels zo’n 500 MWh aan aardgas zullen besparen.

Het project bij Adpo maakt deel uit van een groter project, waarbij er op drie verschillende locaties tussen de 1260 en 1390 MWh aan groene warmte moet gaan worden opgewekt. Het totale project kost in totaal bijna anderhalf miljoen euro en wordt voor ongeveer tweederde door de Belgische overheid betaald.

Foto: Port of Antwerp

Zie onderstaande link voor een korte video-impressie:

Zonnespiegelpark met baanbrekende warmtetechnologie