Fibre laser robotic remote cutting system. CNC Laser plasma cutting of metal, modern industrial technology.

Afgelopen week publiceerde het CBS de onderzoeksresultaten van de enquête ‘ICT, kennis en economie 2019’. Negen jaar op rij werden Nederlandse bedrijven met tien of meer werknemers ondervraagd over hun inzet van nieuwe digitale toepassingen zoals cloud-computing, 3D-printing en robotica. Van de ondervraagde bedrijven – met uitzondering van bedrijven in de landbouw – blijkt dat 7 procent gebruik maakte van robots in 2018. Binnen de industrie was dit percentage het hoogst: 3 op 10 bedrijven zetten robots in.

Werd er eerder nog gesuggereerd dat de ontwikkeling en inzet van robotica banen zou kosten, blijkt dit nu niet of nauwelijks het geval te zijn. Bij enkele bedrijven, zoals researchinstellingen, zorgde het zelfs voor een lichte stijging in aanbod van werk. Binnen de industriële bedrijven, waar vooral industriële of service robots worden ingezet, was er bij driekwart geen sprake van baanverlies. Bij 14 procent van de bedrijven ontstond er meer werk en bij 10 procent waren er per saldo meer banen verloren gegaan. Binnen de industrie komt robotica het meest (18%) voor bij middelgrote bedrijven met 100-250 werknemers. Bij slechts 4% van de kleine bedrijven (10-20 werkend personeel) hebben robots hun weg gevonden in het bedrijfsproces.

Bedrijven in de onroerend goed branche, horeca IT en financiële sector maken nauwelijks melding van het gebruik van robots.

Tekst loopt door onder afbeelding.

Verder nieuws van het CBS:

De helft van alle Nederlandse bedrijven maakte vorig jaar gebruik van de cloud. Twee jaar daarvoor was dit nog 35 procent. De meest populaire clouddiensten zijn database hosting en de opslag van bestanden. In het verleden hadden de meeste bedrijven hun servers, databases en automatisering op de eigen locatie. Clouddiensten waarbij bedrijven extra rekenkracht inslaan voor hun eigen software zijn het minst populair.

Uit de cijfers van het CBS komt naar voren dat grote ondernemingen (meer dan 250 medewerkers) het meest werken in de cloud. Zo’n 78 procent maakt gebruikt van de online diensten in tegenstelling tot 46 procent van de bedrijven waar 10-50 mensen werkzaam zijn. Koploper in het gebruik zijn, niet verrassend, bedrijven binnen de informatie en communicatie sector. Bedrijven in de horeca zitten het minst in de cloud. 

Naast het gebruik van robots en de cloud, werden bedrijven ook ondervraagd naar het gebruik van 3D-printing. Deze cijfers zijn uit 2017 en hieruit bleek 5 procent van de bedrijven 3D-printing te gebruiken. Met name researchinstelling doen aan 3D-printen, waarbij 1 op de 5 bedrijven deze techniek inzetten om modellen te maken voor intern gebruik. Binnen de industriële sector zei 11 procent van de bedrijven met behulp van 3D-printing prototypen en modellen te creeeren. Dit kwam het meest voor bij bedrijven met meer dan 500 personeelsleden.