Royal HaskoningDHV opent in 2024 een vestiging voor 800 medewerkers in de voormalige faculteit Mijnbouw van de TU Delft. De medewerkers verlaten dan de huidige locaties in Den Haag en Rotterdam. Het advies- en ingenieursbureau en de TU Delft willen zo de samenwerking op verschillende terreinen verder uitbreiden en verdiepen.

De gemeente Delft en de TU Delft zijn verheugd over de komst van Royal HaskoningDHV. Dat is volgens burgemeester Marja van Bijsterveldt voor de stad van grote betekenis in economisch opzicht. Bovendien wil het bedrijf ook een maatschappelijke rol spelen in Delft en directe omgeving van het pand. Royal HaskoningDHV wil haar kantoorruimte ook toegankelijk maken voor omwonenden, pioniers, jongeren die voor een studiekeuze staan en studenten van de TU Delft. Denk aan lezingen, tentoonstellingen, workshop en experiences.

De twee partijen werken al geruime samen aan veel thema’s zoals overstromingsbeheersing, afvalwaterzuiveringstechnologieën, energietransitie en zelfrijdende auto’s. Daarnaast adviseert Royal HaskoningDHV de TU Delft aangaande hun gebouwen, van bouwkundig tot installatietechnisch advies. En voor de gemeente werkt het bedrijf aan de voorbereiding van projecten voor een toekomstbestendige openbare ruimte passend bij de ambitie van de gemeente om 15.000 woningen te bouwen en ruimte te creëren voor 10.000 nieuwe banen.

TU Delft is kweekvijver

De TU Delft Campus is een groot innovatie ecosysteem. In 2017 werd het advies- en ingenieursbureau al partner van The Green Village dat innovaties voor een duurzame toekomst stimuleert. Als onderdeel van het partnerschap is Royal HaskoningDHV mede-vormgever van het Co-Creation Centre van The Green Village op de TU Delft Campus. Dit centrum wil innovaties ten aanzien van gebouwen en groene energie realiseren door inspiratie en co-creatie mogelijkheden aan te bieden.
Royal HaskoningDHV werd in 2017 ook partner van YES!Delft, een kraamkamer voor tech start-ups. YES!Delft helpt ondernemers om toonaangevende technologiebedrijven te ontwikkelen. De TU Delft is verder een kweekvijver voor het advies- en ingenieursbureau. Zo behaalde de huidige CEO Erik Oostwegel er in 1991 zijn ingenieurstitel. De afgelopen jaren vonden vele afgestudeerde ingenieurs een baan bij Royal HaskoningDHV. Ook werkt Royal HaskoningDHV nauw samen met de TU Delft bij de ontwikkeling van de inmiddels wereldwijd toegepaste Nereda-zuiveringstechnologie en de nieuwe Kaumera-technologie om een biobased grondstof te winnen uit rest- en afvalwater.

Veel aandacht voor duurzaamheid

Royal HaskoningDHV overlegt momenteel met de TU Delft over de aankoop van het faculteitsgebouw. De planvorming is inmiddels gestart voor wat betreft ontwerp, omgevingsvergunning etc. Het advies- en ingenieursbureau heeft grote ambities om het gebouw uit 1912 te verduurzamen. “We willen het gebouw transformeren tot het allereerste Nederlandse rijksmonument dat ‘Paris proof’ is”. Dat is echt een hele uitdaging gezien het hier om een rijksmonument gaat”, zegt woordvoerster Suzette Schreuder. “Het energieverbruik moet dan met ruim een factor acht omlaag.”
Het plan is volgens haar nog te pril om concreet aan te kunnen geven hoe het bedrijf het exact gaat doen. “Momenteel onderzoeken wij met de Rijkscommissie voor Cultureel Erfgoed (RCE), de Adviesdienst Omgevingskwaliteit (AOK) van de gemeente – voorheen de welstandscommissie- en andere belanghebbenden wat de speelruimte van het gebouw is.”

Personeel reageert positief op verhuizing

De ingrepen die het bedrijf sowieso kan doen, zijn alle ramen voorzien van HR++ glas, het dak en de vloeren op de begane grond isoleren en een installatie voor warmte- en koudeopslag in combinatie met warmtepompen aanbrengen. Deze werken als een soort omgekeerde koelkasten; ze onttrekken warmte aan de buitenlucht. Daarbij probeert het bedrijf het totale oppervlak aan buitenmuren, waardoor warmte verloren gaat, zoveel mogelijk te verkleinen. Verder onderzoekt Royal HaskoningDHV overige maatregelen als het gebruik van zonnepanelen en slimme meetinstrumenten.

Het personeel reageerde volgens Schreuder tijdens goed bezochte medewerkersbijeenkomsten in Rotterdam en Den Haag in het algemeen positief op de verhuisplannen. Voor een deel van de mensen betekent de verhuizing van kantoor in 2024 een kortere reistijd dan nu. Tegelijkertijd zijn er ook kritischer beschouwingen van mensen, omdat zij langere reistijd voorzien. Verder willen de collega’s betrokken te worden bij de planvorming rondom de inrichting van het pand, omdat zij ook behoefte hebben aan eigenheid. Deze co-creatie met medewerkers is nadrukkelijk voorzien, benadrukt de woordvoerster.