CO2-uitstoot verminderen

Rutte en Yesilgöz (Staatssecretaris van Klimaat) hebben overleg gevoerd met Marjan Minnesma van Stichting Urgenda. Op het binnenhof presenteerde Minnesma een ambitieus klimaatplan om binnen tien jaar een snelle reductie van broeikasgasemissie te realiseren. Na afloop vertelde Minnesma aan de NOS dat Rutte ‘welwillend’ naar het voorstel had gekeken. 

Urgenda dwong de Nederlandse overheid tot het bijstellen van de klimaatdoelstellingen. In december 2019 kreeg de stichting in een hoger beroep opnieuw (en definitief) gelijk van de rechter. Onder andere door de pandemie leken de klimaatdoelstellingen niet als prioriteit op de Haagse agenda te staan, maar Urgenda dreigde recent opnieuw een rechtsgang te overwegen als er niet snel aanvullende maatregelen zouden komen. Een dwangsom zou de Nederlandse overheid daarbij moeten bewegen de groenere kant op te gaan.

25%

Zover is het echter nog niet. D66 heeft al aangekondigd extra maatregelen te willen nemen. Het afgedwongen doel (25% reductie in 2020 ten opzichte van 1990) is niet gehaald en wordt ook dit jaar niet gehaald, maar D66 wil voor deze zomer toch al actie ondernemen, ook al is het kabinet demissionair. Zo stelt D66 voor om de wet, die verplicht dat bedrijven energiebesparende maatregelen die zich binnen vijf jaar terugverdienen, nu ook echt te gaan handhaven.

Riverstone

Daarnaast zouden ook kolencentrales vervroegd kunnen worden gesloten. Zo zou de Riverstone centrale op de Maasvlakte gesloten kunnen worden. De kosten daarvan: ruim 200 miljoen euro. D66 pleit ook voor het investeren in de waterstofeconomie. De VVD heeft al laten doorschemeren dat de partij wil proberen om de reductie vooral binnen de industrie te realiseren en de burger niet teveel op kosten te jagen.

Uitstootvrij

In het plan van Urgenda wordt onder andere voorgesteld om van Tata Steel binnen tien jaar een uitstootvrije staalfabriek te maken die op basis van waterstof opereert. Volgens Minnesma is het inzetten op waterstof een slimmere optie dan de route naar CCS, waar inmiddels subsidie aan is toegekend. Samen met Tata Steel zou er moeten gewerkt aan de ontwikkeling en bouw van zeer hoge windmolenmasten waar 15 megaWatt turbines op kunnen worden geplaatst. Vestas lanceerde begin dit jaar als eerste een dergelijke turbine.

Vervolgens zou groene waterstof als eerste een grote klapper kunnen maken in de kunstmestproductie, die nu nog op basis van aardgas plaatsvindt.

Of er een nieuwe rechtsgang zal plaatsvinden, zal waarschijnlijk vooral afhangen van de concrete plannen die het kabinet zal doorvoeren.

Meer over Urgenda op Process Control