RVO: Industrie benut energiebesparende maatregelen onvoldoende

Een onlangs uitgekomen rapport van de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) blijkt dat het energiebesparingspotentieel voor de industrie behoorlijk groot is: er ligt voor 2,2 miljard aan investeringen die uiteindelijk de uitstoot van 13 miljoen ton CO2 kunnen voorkomen.

Volgens het rapport liggen de plannen er wel, maar worden die vaak niet verzilverd. Redenen zijn gebrek aan investeringsruimte, handhaving, kennis, regie en passende financieringsconstructies. Voorgenomen investeringen die tussen 2017 en 2020 zouden moeten worden uitgevoerd, komen in ongeveer de helft van de gevallen niet ten uitvoer.

En dat terwijl energiebesparende maatregelen een grote invloed hebben op de klimaatschaal. Zo berekenden de onderzoekers dat de onderzochte voorgenomen maatregelen vier maal effectiever zouden zijn dan het aanleggen van een groot offshore windpark. Bovendien leveren de energiebesparingsmaatregelen andere kansen: beleggers steken graag geld in duurzame projecten en toeleveranciers van technologie creëren een compleet nieuwe afzetmarkt.

Het rapport doet ook suggesties. Zo zouden investeringen sneller uitgevoerd kunnen worden op het moment dat het fondsen en platforms in het leven zouden worden geroepen die kunnen bijdragen aan de investering. Een alternatief is het uitbesteden van de energiebeparende maatregelen aan zogenaamde Energy Service Companies (ESCO).

Het complete rapport kan hier worden gedownload.