RWE en John Cockerill bouwen proefinstallatie voor circulair waterstofproject Chemelot

RWE en John Cockerill bouwen een proefinstallatie bij het innovatiecentrum van RWE in het Duitse Niederaußem. RWE wil met de torrefactie-installatie processtappen optimaliseren die nodig zijn voor waterstofproductie uit restafval. De proefinstallatie is een volgende stap in de ontwikkeling van FUREC (Fuse Reuse Recycle), waarbij RWE op Chemelot waterstof uit reststromen wil maken. RWE investeert 3 miljoen euro in de installatie die volgens planning in juli 2022 operationeel zal zijn.

Een van de belangrijkste elementen van het concept van de nieuwe installatie is de zogenoemde NESA Multi-Hearth furnace (MHF), een technologie die John Cockerill Environment levert. De installatie behandelt de afvalpellets, zodat ze tot stof kunnen worden vermalen om vervolgens (in een thermisch proces zonder zuurstof) te worden omgezet in waterstof en CO2.

Verduurzaming productieprocessen

FUREC is gericht op de productie van groene en circulaire waterstof voor de chemische industrie en draagt daarmee bij aan de verduurzaming van productieprocessen. Door afvalstromen in te zetten als vervanger van aardgas bij de productie van waterstof, zal FUREC het gebruik van aardgas op Chemelot met meer dan 200 miljoen kubieke meter per jaar verminderen, stellen de betrokken partijen. Dit is vergelijkbaar met de jaarlijkse gasbehoefte van ongeveer 140.000 huishoudens en resulteert in een jaarlijkse CO2-reductie van 380.000 ton. FUREC zal waterstof en CO2 recyclen die normaal gesproken vrijkomt bij afvalverbranding of storting.

Biogeen materiaal

Aangezien een groot deel van het afval dat als grondstof wordt gebruikt uit biogeen materiaal (bijvoorbeeld textiel en papier) bestaat, zal 50 procent van de geproduceerde waterstof groen zijn. Het andere deel is circulair, door de verwerking van andere reststromen (zoals plastic). De CO2 die bij het proces vrijkomt, kan in de toekomst worden opgeslagen (CCS) wat leidt tot negatieve emissies. Daarnaast is het bruikbaar als grondstof op Chemelot, of kan het via pijpleidingen naar onder meer Rotterdam of het Duitse Ruhrgebied.

Volgende stappen

RWE werkt momenteel verder aan de ontwikkeling van FUREC. Ook is het begonnen met de nodige vergunningsprocedures. Het bedrijf streeft ernaar in 2023 een definitieve investeringsbeslissing te nemen. Over de mogelijke toekomstige afzet van waterstof is RWE in gesprek met kunstmestproducent OCI N.V die een productielocatie heeft op Chemelot. Het bedrijf kan met de waterstof haar productieketen verder verduurzamen en zo bijdragen aan circulaire productie.

FUREC is volgens de betrokken partijen een nieuwe en belangrijke stap in het ontwikkelen en versnellen van de transitie naar een circulaire economie in de provincie en het creëren van een duurzame waardeketen.