SABIC wil op haar terrein in Bergen op Zoom een biomassa installatie bouwen. Deze installatie gaat stoom produceren op basis van restmateriaal uit duurzame bosbouw in Europa en Noord-Amerika. Onderzoek wijst uit dat dit voor SABIC de enige manier is om de 2030 klimaatdoelstellingen van de overheid te halen. De CO2-uitstoot daalt hierdoor fors. SABIC neemt een definitief besluit wanneer de vergunning en subsidie is toegekend.

SABIC in Bergen op Zoom wil de warmtevoorziening in haar productieprocessen verduurzamen om zo een forse stap te maken in het verlagen van de CO2-uitstoot. Hiermee voldoet het bedrijf aan de eis van de overheid om in 2030 de CO2-uitstoot met de helft te verlagen. Ook komt SABIC zo tegemoet aan de eigen ambities op het gebied van duurzaamheid. In 2050 moet het bedrijf 95% minder CO2 uitstoten en daar wil het nu al mee beginnen.

Duurzame oplossing

De afgelopen jaren zijn verschillende mogelijkheden onderzocht om de energievoorziening te verduurzamen. De stoom die in de fabrieken wordt gebruikt is vanwege de hoge temperatuur en druk een hoogwaardige vorm van energie. Het gebruik van biomassa als brandstof blijkt volgens SABIC op korte termijn de meest geschikte en haalbare duurzame oplossing voor een CO2-gunstige warmtevoorziening.

Uitgebreide studie

Zo laat een uitgebreide studie door onder meer de SER, TNO en het PBL zien dat er voor hoogwaardige warmte in de industrie nog geen economisch haalbaar alternatief is. Biomassa voor deze toepassing is een optie die de overheid en Europa ondersteunen en waarvoor volgens SABIC ook subsidie beschikbaar blijft. De discussie die plaatsvindt in de Tweede Kamer over subsidies voor biomassa is gerelateerd aan de opwarming van elektriciteit en/of gebruik in stadsnetten, de zogenaamde laagwaardige warmte. Hiervoor zijn voldoende geschikte alternatieven mogelijk.

Resthout

In de nieuwe installatie wordt hiervoor resthout uit duurzame bosbouw gebruikt. In Europa en Noord-Amerika zijn grote productiebossen waarvan bouwmateriaal en papier geproduceerd wordt. Voor het resthout uit deze bossen is energieproductie een nuttige toepassing. De meeste bossen worden duurzaam beheerd. SABIC wil alleen werken met resthout uit duurzaam beheerde bossen, in overeenstemming met de Nederlandse duurzaamheidseisen. Deze bossen groeien minimaal zo snel aan als er jaarlijks wordt gekapt. Daarnaast wordt de biodiversiteit beschermd. Nederland stelt hiervoor volgens SABIC de strengste eisen van heel Europa en blijft deze aanscherpen in overleg met ngo’s.

Vergunningen

Na het verkrijgen van de benodigde vergunningen kan de bouw van de installatie naar verwachting in 2022 starten. Doel is om de installatie begin 2025 in gebruik te nemen. Volgens een bericht in de PZC gaat het om een investering van 100 miljoen euro.

Binnenvaartschepen voeren de biomassa aan, zodat er geen sprake is van extra verkeersoverlast en de CO2 en NOx uitstoot minimaal zijn. Uitgebreide filter- en reinigingssystemen beperken de uitstoot van stikstof en fijnstof tot onder de vergunningseisen, stelt SABIC.

Maatregelen

SABIC neemt meer maatregelen tegen klimaatverandering. Zo werkt het bedrijf aan een breed scala van maatregelen. Denk hierbij aan duurzame energieopwekking zoals grootschalige zonnevelden (aangekondigd op de site in Cartagena), hernieuwbare grondstoffen en duurzame technieken zoals elektrische kraakfornuizen (samenwerking met BASF en Linde) en chemische warmtepompen.