SABIC overweegt kraker op Chemelot te sluiten en in VK productie voort te zetten

SABIC overweegt een naftakraker op Chemelot vanaf 2024 te sluiten. De productie van nafta zou dan in het VK worden voortgezet omdat er daar minder strenge milieu-eisen zouden gelden.

‘Nederland armer en de wereld warmer’, is een veelgehoorde uitspraak van CEO’s en voorzitters van industriële partijen. Bedrijven die relatief schoon in Nederland produceren en vanwege strengere milieuregels naar een ander land verkassen om ter plekke minder schoon door te produceren.

Precies dat lijkt zich mogelijk op Chemelot af te gaan spelen. Sabic heeft een tweetal naftakrakers op Chemelot: Olefin 3 en 4. Een van die twee krakers zou volgens het NRC en de Limburger in 2024 gesloten moeten worden, om vervolgens de productie daarvan naar het VK te verhuizen. En mogelijk zou er ook nog een kunststoffabriek gaan sluiten.

Integratie

In de naftakrakers worden voornamelijk de grondstoffen etheen en propeen geproduceerd die vervolgens worden gebruikt in diverse producten en materialen. Het industriecluster Chemelot staat bekend om z’n sterke integratie van de diverse industriële bedrijven. Reststromen worden zo goed mogelijk door de keten heen ingezet. Dat Chemelot streeft naar een circulaire economie werd recent nog eens onderstreept met het aanstellen van een onafhankelijk ambassadeur voor Chemelot Circular Hub (CCH). Door de sterke mate van integratie zou het uitvallen van een kraker gevolgen kunnen hebben voor de overige bedrijven op het industriecluster.

Afvalstromen

Interessant is dat er in het Chemelot Circular Action Plan gerefereerd wordt aan de Olefin 3 en 4 naftakrakers: middels Fischer Tropsch conversie kan synthetische olie worden geproduceerd uit afval en waterstof. Die synthetische olie kan een alternatief vormen voor nafta. In 2025 zou er al een 1 kta plant kunnen worden gerealiseerd. Door de feedstock voor de twee krakers (Olefin 3 en 4) te vervangen door feedstock uit afvalstromen (door pyrolyse) kan het gebruik van fossiele nafta worden voorkomen. Die fossiele nafta wordt nu nog ingezet in diverse polymerenplants en dient als basis voor caprolactam en acrylonitriel.

Sabic woordvoerder Solange Schlösser wilde in het NRC interview niet inhoudelijk op de mogelijke sluiting ingaan.