Medewerkers en contractors van SABIC trainen sinds begin maart in het nieuwe safety skills center op het fabrieksterrein in Bergen op Zoom. In de nagebootste fabriekshal staan meerdere opstellingen waarin ze samen praktijksituaties oefenen. Zo bereiden ze zich voor op een veilige en efficiënte turn around in september en oktober.

SABIC heeft het trainingscentrum opgezet met Symbiosis, een samenwerkingsverband van alle aannemers die op het SABIC-terrein werken. Dat zijn dagelijks een paar honderd medewerkers. Aanleiding is de turn around in september en oktober, het groot onderhoud aan de vier chemische fabrieken, dat eens in de vier jaar plaatsvindt. Na afloop van de vorige onderhoudsstop bleek dat de betrokken bedrijven zich graag samen wilden voorbereiden op het nieuwe project.

Ingrijpend proces
De turn around is een ingrijpend proces waarin de fabrieken en installaties een aantal weken stilliggen. SABIC verwacht dat er tussen de 800 en 1200 medewerkers en contractors aan de slag zullen zijn. Ze inspecteren de fabrieken en installaties van binnen en buiten, maken deze schoon en brengen waar nodig verbeteringen aan.
Om ze hier zo goed mogelijk op voor te bereiden, koos SABIC ervoor om ze samen in een nieuw safety skills center te trainen. “Zo willen we een vergelijkbare dialoog als op de werkvloer creëren”, zegt Mart Gerris, senior manager maintenance en turn around van SABIC. Onze contractors werken ook op andere locaties. Door de dialoog te voeren in een praktijksituatie van onze plants kunnen we leren van hun ervaringen elders. Ook kunnen wij ze wijzen op de specifieke risico’s van onze procesvoering en de normen en waarden die wij hanteren.”

Verschillende opstellingen
In het trainingscentrum staan verschillende opstellingen waarin zich veiligheidsrisico’s zouden kunnen voordoen. Ook liggen er pijpleidingen en staan er vaten, pompen en warmtewisselaars. Voor de opzet heeft SABIC zich laten inspireren door bezoeken aan vergelijkbare centra van Shell Moerdijk en Dow Terneuzen. Zo is bewust voor een praktische insteek gekozen omdat blijkt dat het geleerde zo beter blijft hangen dan theoretische en klassikale lessen. Ook staan de life saving rules, vastgestelde normen om veilig te werken op basis van ongevalsanalyses, centraal in het trainingscentrum.

Onveilige situaties
Gerris: “De mensen oefenen bijvoorbeeld het betreden van een besloten ruimte en het werken op hoogte. Ook leren ze hoe ze eenflens kunnen herkennen waar mogelijk asbest in is verwerkt en hoe dan te handelen. Daarnaast zijn er trainingen voor lassers en industriële schoonmakers die met hogedruk apparatuur werken.”
SABIC simuleert tijdens de trainingen soms bewust onveilige situaties. “Zo willen we onderlinge discussies uitlokken en ervoor zorgen dat medewerkers en contractors elkaar durven aanspreken op onveilig gedrag op een respectvolle manier. Dat is een voorwaarde voor een goede veiligheidscultuur.”

Buitenlandse contractors
Een toenemend gedeelte van de contractors komt volgens Gerris uit het buitenland. Hij benadrukt dat het om goed gekwalificeerde en ervaren mensen gaat. “Bovendien heeft SABICafspraken gemaakt om te borgen dat de communicatie optimaal verloopt. De de voorman moet Nederlands,Engels of Duits spreken en de taal van de buitenlandse persoon die voor hem werkt.” SABIC blijft het trainingscentrum ook na de turn around gebruiken, bijvoorbeeld voor workshops op veiligheidsgebied. “Zo houden wij medewerkers en contractors scherp op veiligheid.”