De inspectie SZW gaat de komende drie jaar streng controleren bij Brzo-bedrijven op de blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Dat laat het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid weten in een persbericht.

Volgens de inspectie is uit vorige controles gebleken dat veel bedrijven de gevaren van deze stoffen onvoldoende in beeld hebben. Bovendien zou niet duidelijk zijn in hoeverre werknemers worden blootgesteld aan deze stoffen.

CMRS

De inspectie zal de komende drie jaar vooral scherper controleren bij bedrijven die met kankerverwekkende stoffen werken, ook wel bekend als de CMRS-stoffen. In Nederland zijn er zo’n 400 bedrijven waar er met CMRS-stoffen wordt gewerkt. Tot nu toe is net iets meer dan een kwart van deze bedrijven de afgelopen jaren op dit specifieke onderwerp gecontroleerd. Binnen drie jaar zullen alle bedrijven waarin met dergelijke stoffen wordt gewerkt, bezocht zijn.

pbm’s

Volgens de inspectie zijn bedrijven waar er met CMRS-stoffen wordt gewerkt vaker geneigd om het personeel met pbm’s uit te rusten, dan dat er wordt geprobeerd om de blootstelling te voorkomen, door met andere stoffen te werken of het productieproces aan te passen.