Weten we genoeg over het effect van chemische stoffen op mens en milieu? Hierover zijn de meningen sterk verdeeld, blijkt uit recente artikelen en discussies over het Europese stoffenbeleid REACH.

Hoe gevaarlijk zijn chemische stoffen? Heel vaak weten we dat niet, schrijft de NOS in een onlangs verschenen bericht op de website. Volgens de NOS leveren fabrikanten van chemische stoffen cruciale informatie, bijvoorbeeld over de kankverwekkendheid of giftigheid, niet of onvoldoende aan voor de centrale database van het Europees Chemicaliën Agentschap ECHA in Helsinki.
De NOS baseert het bericht onder meer op een rapport van het Duitse milieuagentschap en het Bundesinstitut für Risikobewertung. Deze organisaties hielden 6000 dossiers over de meest gebruikte chemische stoffen tegen het lichten concluderen dat er bij bijna 69 procent van de geregistreerde stoffen informatie ontbreekt.
Stoffenexperts uit de lidstaten beoordelen bij ECHA de aangeleverde informatie, maar dat gaat volgens sommige partijen, waaronder europarlementariër Bas Eickhout van Groen Links, veel te langzaam. Hij stelt in het NOS bericht dat er al veel eerder consequenties hadden moeten gelden voor bedrijven.

ECHA trekt kritiek aan
Het hoofd van het Europees Chemicaliën Agentschap, Bjorn Hansen, heeft zich de kritiek aangetrokken, bleek 8 november tijdens een bijeenkomst met europarlementariërs. ECHA heeft volgens hem nu 700 dossiers beoordeeld. Tweederde van de dossiers bevat onvoldoende gegevens.
De VNCI stelt in een reactie dat een van de doelstellingen van REACH is onnodige dierproeven tot een minimum te beperken en zoveel mogelijk gebruik te maken van alternatieve methoden. Bij het samenstellen van de dossiers is volgens de VNCI gebleken dat er verschillende interpretaties zijn over het gebruik van deze methoden, wat heeft geleid tot een aantal van de genoemde lacunes van de gegevens. De industrie werkt samen met ECHA en regelgevers in alle EU-lidstaten aan de ontwikkeling van een gemeenschappelijke aanpak van alternatieve methoden.

Twee miljard euro geïnvesteerd
Colette Alma, directeur Koninklijke VNCI, wijst er verder op dat de chemiebedrijven zich enorm hebben ingespannen om alle registratiedossiers op tijd voor de deadline van 2018 samen te stellen. “Er is een enorme hoeveelheid gegevens beschikbaar over meer dan 20.000 stoffen die op de Europese markt zijn, terwijl er tegelijkertijd voor is gezorgd dat zich geen verstoringen in de toeleveringsketen hebben voorgedaan. Er is meer dan 2 miljard euro geïnvesteerd om de naleving van REACH te waarborgen.” Dankzij REACH beschikt Europa volgens de VNCI over de meest uitgebreide databank van chemische stoffen ter wereld.