SeaH2Land: 1 Gigawatt waterstoffabriek in Zeeland

Het Deense Ørsted wil in de North Sea Port, het gecombineerde havengebied van Vlissingen en Terneuzen, een elektrolysefabriek met een vermogen van 1 Gigawatt bouwen.  Met een dergelijk vermogen zou de industrie van North Sea Port voor een vijfde deel op groene waterstof kunnen draaien. De nieuwe fabriek, die onderdeel is van het SeaH2Land project, zou tevens een van de grootste elektrolysefabrieken ter wereld worden.

Ørsted is al een bekende speler in de Zeeuwse industrie. Eerder realiseerde het Deense bedrijf een windenergiepark voor de kust van Borssele. Maar er komt nog een windmolenpark bij om de elektrolyser te voorzien van voldoende groene stroom. Het nieuwe windmolenpark moet een vermogen van 2 Gigawatt krijgen. Het is nog onbekend waar dat windmolenpark zal worden gerealiseerd.

De behoefte aan waterstof is in de Zeeuwse industrie groter dan bij andere industriële clusters. Door de aanwezigheid van Yara, Dow, Arcelor Mittal en Zeeland Refinery zijn er grote hoeveelheden waterstof nodig. Nu wordt het overgrote deel van de nodige waterstof uit aardgas gehaald.

De nieuwe elektrolyser moet in 2030 in bedrijf zijn en vanaf dan in zo’n 20% van de waterstofbehoefte voorzien. De vraag naar (groene) waterstof zal tot in 2050 echter bijna verdubbelen. Om dan aan de vraag te kunnen voldoen is ongeveer 9 Gigawatt aan elektrolysermogen nodig.

Naast de stroomcapaciteit en de elektrolyser capaciteit, is er ook een leidingnetwerk nodig. Hoewel er deels gebruik kan worden gemaakt van bestaande gasleidingen, is er een nieuw leidingnetwerk van zo’n 45 kilometer nodig om de waterstof op de juiste plek te krijgen.