Seminar en projecten voor procesoptimalisatie in de industrie

In alle industrieën is het produceren tegen een zo laag mogelijke kostprijs een dagelijks terugkerend vraagstuk. Om concurrerend te blijven vragen eindgebruikers steeds vaker om een flexibele productie. Procesoptimalisatie blijft dan ook een ‘hot topic’. Er bestaan diverse methodieken die ondersteunen bij procesoptimalisaties maar dit blijft dikwijls een theoretisch verhaal. Op de World of Technology  & Science (WoTS) 2018 krijgen bezoekers uit onder meer de (petro)chemie en farmacie een seminar en concrete oplossingen. Exposanten zijn welkom om mee te denken over de invulling.

Door de samenwerking tussen afdelingen te optimaliseren en uw productieprocessen zo goed mogelijk te stroomlijnen kan er in theorie veel werk en tijd bespaard worden. Zogenoemd ‘verbetermanagement’ met methodieken zoals LEAN of SixSigma onderscheiden cruciale factoren die niet los van elkaar gezien kunnen worden: mensen – organisatie – systemen – communicatie – procesmodel.

Voor de WoTS komt er een concreet seminar voor eindgebruikers in de (petro)chemische en farmaceutische industrie. Wat is de juiste mix van kennisoverdracht, producten, systemen en integratie waardoor procesoptimalisatie voor (petro)chemische en farmaceutische producerende bedrijven (weer) hoog op de agenda komt?

Virtualisatie

Als we iets verder inzoomen tot het technische ontwerp van de installaties komen we op componentniveau al vele keuzes tegen. Hoe mooi zou het zijn als deze keuzes (en dan vooral de consequenties voor het geheel) vooraf al in het ontwerp te bepalen zijn? Hieromtrent zijn vele iniatieven waarover in termen zoals ‘digital twinning’ over gesproken wordt.

Op de WoTS beurs hebben exposanten van de World of Automation meerdere keuzes om hun marketingactiviteiten op toe te spitsen. Bedrijven die bijvoorbeeld instrumentatie of procesapparatuur leveren kunnen profiteren van de virtuele multi-vendor plant. Speciaal voor de World of (Process) Automation wordt er een virtuele procesinstallatie gezamenlijk ontwikkeld met STC, VR Owl en een tiental instrumentenleveranciers. Wilt u als exposant uw instrument in dit Virtual Reality (VR)-platform integreren? Er zijn nog enkele plekken beschikbaar.

Ook in de wereld van Industrial Processing zijn efficiency en effectiviteit leidend. Om vroeg in het proces de implicaties van technische keuzes te zien biedt virtualisatie ook concrete voordelen. Om dit in beursverband over te brengen op bezoekers is ervoor gekozen om samen met technisch dienstverlener SPIE een VR-project op te zetten. Een aantal toeleveranciers – actief in de totale keten – tonen virtueel de systemen en installaties waarmee bezoekers van de WoTS aan de slag kunnen. Uiteraard ligt de focus daarna op de stand waar de besproken oplossingen nader toegelicht worden.

Concreet is er op de WoTS veel kennis te halen. Het seminar over procesoptimalisatie is nog in opbouw, evenals de VR-projecten voor procesautomatisering en Industrial Processing. Als exposant aan de WoTS kunt u zich melden bij Tim Middeldorp om betrokken te zijn bij de invulling van het seminarprogramma of een van de projecten.