Dow en Shell slaan de handen ineen om de elektrificatie van ethyleenstomokrakers te versnellen. De huidige krakers maken gebruik van fossiele brandstoffen bij de verwarming van de fornuizen en stoten daarmee CO2 uit. Elektrificatie van de krakers kan een aanzienlijke bijdrage leveren aan de beoogde CO2-reductie van de chemische industrie.

De samenwerking tussen Shell en Eneco zit hem vooral in het bundelen van kennis. In Amsterdam, Terneuzen en Texas (VS) zijn er innovatieprojectteams bezig met de ontwikkeling van technologie om de krakers te verduurzamen. Die innovatieteams zullen vanaf nu nauwer gaan samenwerken.

Zowel Shell als Dow zullen in 2050, conform het klimaatakkoord, CO2-neutraal moeten functioneren.