De joint venture Crosswind, bestaande uit Shell en Eneco, is van plan om in 2023 dagelijks ruim 50.000 kilo waterstof te produceren. Daarmee kan de joint venture een belangrijke bijdrage leveren aan de verduurzaming van de industrie en de transportsector.

Crosswind is van plan een waterstofhub in het Rotterdamse havengebied te creëren. Door energie uit wind te betrekken vanuit het windmolenpark Hollandse Kust, is de energievoorziening voor de elektrolyser(s) duurzaam. Dat windmolenpark zal naar verwachting in 2023 zijn aangelegd en bijna 800 MW geïnstalleerd vermogen hebben. Het park zal zo’n 19 kilometer uit de kust bij Egmond aan Zee worden aangelegd.

De elektrolyser zal op de Tweede Maasvlakte op het 2GW Conversion park worden gebouwd en een vermogen hebben van 200MW. Het 2GW Conversion Park is specifiek door het Rotterdams Havenbedrijf aangewezen om tot waterstofhub te worden gevormd.

De groene waterstof zal in eerste instantie worden gebruikt in de Shell raffinaderij in Pernis om bestaande productieprocessen te verduurzamen. Daarna worden andere sectoren van groene waterstof voorzien, waaronder de (zware) transportsector. Voor deze laatste sector is een overstap naar elektrisch transport op basis van energieopslag in accu’s beperkt en waterstof zou op korte termijn voor een significante CO2-reductie kunnen zorgen. Bij de geplande productie kunnen dagelijks zo’n 2300 vrachtauto’s per dag van waterstof worden voorzien.