Vandaag werden de plannen gepresenteerd voor NortH2; het grootste groene waterstofproject van Europa. Shell Nederland, Groningen Seaports en De Gasunie willen voor 2030 drie tot vier Gigawatt middels windenergie opwekken en opslaan in waterstof. In 2040 zou kunnen worden opgeschaald naar 10 Gigawatt en daarmee zouden 12,5 miljoen Nederlandse huishoudens van energie kunnen worden voorzien.

In 2040 kan met 10 Gigawatt aan elektrische energie zo’n 800.000 ton waterstof worden geproduceerd. Vergeleken met fossiele energie zou daarmee zo’n 7 megaton per jaar worden bespaard.

De windmolenparken die het project van energie zullen gaan voorzien, worden in de Noordzee boven Groningen aangelegd. De elektrolyser komt in de Eemshaven. Wellicht komen er (kleinere) elektrolysers bij op zee.

De Gasunie is bij het project betrokken vanwege z’n infrastructuur. In eerste instantie zal (reeds bestaande) infrastructuur worden ingezet om de waterstof naar grote, industriële afnemers te transporteren. Daarna komen de huishoudens aan de beurt. In een interview met de NOS laat Gasunie CEO Han Fennema weten dat Nederland een uitstekende uitgangspositie heeft voor de overstap naar een waterstofeconomie. Er is de Noordzee voor de wind, havens als logistieke hubs, industrieclusters die bereid zijn over te stappen en een goede infrastructuur.

Voor Shell is het project een belangrijke bijdrage die onderdeel uitmaakt van het Klimaatakkoord en de Green Deal. Shell CEO Marjan van Loon laat aan de NOS weten dat Shell beloofd heeft bij te dragen en dat met dit project een grote stap wordt gezet in de energietransitie.