Shell onderzoekt samen met NuScale de mogelijkheid om kernenergie in te zetten bij de productie van waterstof. Kleine kernreactoren zouden elektrolyseplants van stroom kunnen voorzien als er geen aanbod is van stroom uit zon of wind.

Zolang er energie uit wind en zon beschikbaar is, kunnen elektrolyseplants stroomoverschotten omzetten in waterstof. Maar als het aanbod opdroogt en er wel behoefte is aan waterstof, moet er op een of andere manier toch stroom uit een andere bron kunnen worden gehaald.

Volgens Shell zouden kleine kernreactoren daar een rol in kunnen spelen. Stroom die in kernreactoren wordt opgewekt, stoot geen CO2 uit en is daarom, los van het radio-actieve afval, een schone energiebron.

Shell is een samenwerking aangegaan met NuScale, een Amerikaans bedrijf dat kleine kernreactoren ontwikkelt en bouwt. Kleine reactoren zijn veel goedkoper te bouwen dan de grote exemplaren en bovendien zijn de gevolgen van calamiteiten eveneens veel kleiner dan bij grotere kernreactoren.

Als Shell met NuScale een reactor gaat bouwen, kan die voor 2030 operationeel zijn.

Foto: Nuscalepower.com