Shell Pernis heeft samen met aannemers een plan gemaakt volgens de richtlijnen van het RIVM waardoor ze de werkzaamheden van de onderhoudsstop op een veilige manier kunnen uitvoeren. Het is de bedoeling dat deze werkzaamheden half april beginnen. De petrochemische sector is een door de overheid aangewezen vitaal proces dat moet blijven functioneren. Shell Pernis maakt bijvoorbeeld brandstoffen die transport van mensen, voedsel en apparatuur lokaal en wereldwijd mogelijk maken. Of grondstoffen voor medicijnen, ontsmettingsmiddelen en andere essentiële producten die nodig zijn om het coronavirus te bestrijden.

Om besmettingen te voorkomen, heeft Shell samen met alle betrokken partijen richtlijnen en regels voorgeschreven, die zowel op de site gelden als daarbuiten. De regels van de overheid zijn daarbij in alle opzichten leidend geweest. Hierbij de belangrijkste zaken op een rij:

  • Iedereen werkt op 1,5 meter afstand van elkaar. Als de afstand minder is, werken mensen altijd met gelaatsschermen en andere beschermende middelen.
  • Analyse waar opeenhopingen van medewerkers te verwachten zijn, zoals bij kantines en rookruimtes. Hierdoor kan Shell gericht maatregelen treffen om er voor te zorgen dat mensen ook daar 1,5 meter afstand kunnen houden. Denk aan het aanpassen van uitvoeringplannen, in tijd gespreide schema’s/pauzes en een andere inrichting van de lunchruimtes.
  • Werken in vaste kleine teams om het coronavirus geen kans te geven zich breed te verspreiden. Toegang tot de fabriek sterk beperkt. Zo houdt Shell het aantal aanwezige medewerkers per moment zo laag mogelijk.
  • Verspreiding van werkzaamheden om zo het aantal medewerkers op site bijna te halveren;
  • Trainingen voor alle medewerkers hoe om te gaan met deze bijzondere omstandigheden. Die trainingen – en de handhaving van richtlijnen en regels – zullen doorlopen zolang de coronamaatregelen van kracht zijn.
  • Gebruik standaard persoonlijke beschermingsmiddelen.