Maandag is bekend gemaakt dat Shell instapt in de verkenning van een CO2-opslagproject in Noorwegen. Samen met Total zou het Nederlandse bedrijf jaarlijks 1,5 miljoen ton CO2 kunnen opslaan in een reservoir onder de Noordzee. Het project wordt geleid door Statoil.

Fabrieken in het oosten van Noorwegen die CO2 uitstoten, kunnen in de toekomst wellicht het broeikasgas via een ondergronds pijpleidingen systeem naar een reservoir onder de Noordzee produceren. Het project moet zo’n 1,3 miljard Euro gaan kosten en de Noorse overheid zal een groot deel van de investering voor haar rekening nemen.

Bij het slagen van het project, zou het reservoir ook kunnen worden ingezet om CO2 uit andere delen van Europa op te slaan. In Nederland is er geen maatschappelijk draagvlak voor ondergrondse CO2-opslag sinds het Barendrecht project in 2010. Begin dit jaar werd een streep gezet door het Road-project, waarbij jaarlijks 1,1 miljoen ton CO2 van een op de Maasvlakte gelegen kolencentrale zou moeten worden afgevangen.