Persbureau Reuters meldt op basis van bronnen binnen Shell dat het bedrijf de komende jaren zal investeren in biobrandstoffen, waterstof en de handel in energie. Het investeren in zonneparken en windparken is vanwege de concurrentiepositie van Shell in die markt volgens het bedrijf geen goed idee.

Waterstof

Met betrekking tot waterstof zijn er al concrete plannen bij Shell. Zo moet energie uit wind uit het nog aan te leggen windmolenpark ‘Hollandse Kust Noord’ op de tweede Maasvlakte in waterstof worden opgeslagen. Dit project betreft een samenwerking van onder andere Shell en Eneco.

Een ander concreet plan betreft de bouw van een waterstoffabriek in de Eemsdelta, samen met Gasunie, RWE Duitsland en het Noorse Equinor.

Energiehandel

Bij de handel in energie heeft Shell, in tegenstelling tot de markt in windmolen- en zonneparken, een goede concurrentiepositie. Met de kennis en ervaring die Shell in huis heeft in deze markt, wil het bedrijf in de toekomst een tussenpersoon worden in de vraag en aanbod naar duurzame energie.

Ondanks de toekomstplannen blijft Shell de komende jaren voor het grootste deel investeren in olie en gas. Volgens Reuters zal de verkoop van olie en gas het komende decennium op peil blijven, waarbij het aandeel gas ten opzichte van olie steeds groter zal worden.