Siemens en Evonik (chemie specialties) gaan in een pilotplant gezamenlijk specialty chemicaliën produceren met CO2 en bio-elektriciteit.

Vandaag werd het Rheticus project (zo heet het nieuwe plan) gelanceerd. Naar verwachting zal het project zo’n twee jaar gaan lopen. Het idee is dat elektriciteit van hernieuwbare bronnen en bacteriën gecombineerd worden in de productie van grondstoffen van plastics, waarbij CO2 als uitgangsstof wordt ingezet. In 2021 moet de eerste pilotplant in Marl (Duitsland) in productie worden genomen.

Het produceren van grondstoffen met CO2 als basisstof is niet nieuw. Planten doen dit al miljoenen jaren. Maar kunstmatige fotosynthese is wel nieuw. Kunstmatige fotosynthese is niet alleen interessant als het om de productie van grondstoffen gaat, maar kan ook worden ingezet om energie te bufferen. Het Duitse Rheticus project is daarom verbonden met het Kopernikus project, dat Duitslands ‘Energiewende’ wetenschappelijk moet ondersteunen.

Siemens heeft al ruimschoots ervaring opgedaan met elektrolysetechnieken en Evonik heeft ervaring met diverse fermentatieprocessen. Door beide expertisevelden samen te brengen, denken de bedrijven een bijdrage te kunnen leveren aan de verduurzaming van grondstoffenproductie.