Sinds lange tijd gaat er bij Akzo gestaakt worden

“We kennen Akzo normaliter als een meedenkende en constructieve partner”, zegt FNV persvoorlichter Brenda Heidinga. “Precies om die reden is het personeel dan ook loyaal aan Akzo. Maar de laatste tijd herkennen de werknemers hun werkgever niet meer in hun nieuwe opstelling. Er zal deze week daarom ook voor het eerst sinds lange tijd weer gestaakt gaan worden bij het bedrijf.”

De op handen zijnde staking is het gevolg van een aantal ontwikkelingen bij Akzo. De onlangs verkochte bedrijfstak ‘Specialty Chemicals’ zet een groot aantal banen op de tocht. FNV wil dat de medewerkers in die tak voor de komende vijf jaar gegarandeerd zijn van werk. Daarnaast kwam Akzo dit jaar onverwachts met een nieuwe CAO op de proppen die kwaad bloed zette bij werknemers en FNV. Op haar beurt deed FNV een tegenvoorstel met daarin een jaarlijkse loonsverhoging van 3,5%, een eenmalige uitkering van 2500 euro en bijstorting van 400 miljoen in de pensioenkas.

Vooral dat laatste punt is een belangrijk onderdeel, meent Heidinga. “Als Akzo daar niet in tegemoet komt, kost dat de werknemers straks een paar honderd euro per maand en dat is onacceptabel.

De onderhandelingen tussen FNV en Akzo lijken in een impasse te zitten. FNV stelde een ultimatum, maar daar werd afgelopen vrijdag niet op gereageerd. “De actiebereidheid is daarom dus bijzonder groot”, meldt de voorlichter. “En een groot deel van de Akzo-medewerkers is aangesloten bij FNV. Ik verwacht dat we deze week nog gaan staken.”