Het personeel  van chemieconcern Teijin Aramid in Emmen en Delfzijl is woensdagavond met een kleine meerderheid akkoord gegaan met een nieuwe cao. De medewerkers stemden voor het eindbod van de directie om de lonen met 2600 euro te laten stijgen. Het is een éénjarige cao.  De FNV had eigenlijk een tweejarige cao gewild, waarbij het personeel 3000 dit jaar en 3150 in 2020 zou ontvangen.

Hiermee is de aangekondigde staking bij de fabrieken op het laatste moment afgeblazen. Al eerder was een staking voor 48 uur uitgesteld, omdat de directie tóch wilde praten over de wensen van het personeel.

FNV-bestuurder Janwillem Compaijen vindt het jammer dat slechts een krappe meerderheid van de leden akkoord is gegaan. In totaal was opgeteld 56 procent vóór het eindbod. In Delfzijl was zelfs een meerderheid van de aanwezigen tegen het eindbod. “Eigenlijk is dat wel vervelend”, erkent Campaijen. “Een minderheid van het personeel wilde tóch meer loon.” Toch is hij tevreden. “Een meerderheid is dat namelijk ook.”

Overigens betreft het eindbod niet alleen een loonsverbetering. Ook is de directie akkoord gegaan met het voorstel over een zogenoemd generatiepact. Dit pact regelt dat oudere werknemers minder hoeven te werken naar gelang hun leeftijd met behoud van loon. Tevens stemde de directie in met een sociaal plan voor de duur van tweeëneenhalf jaar voor mogelijke boventalligheid in de toekomst.