Foto: Worldclassmaintenance

Het nieuwste World Class Maintenance-project SAMEN heeft officieel OPZuid subsidiegoedkeuring ontvangen. Hiermee is op 16 september het Fieldlab SAMEN (Smart Maintenance Enabled Business) gestart in het consortium World Class Maintenance, Sitech Services BV, Tata Steel, Stork, SPIE, ABB, Lan Handling Technologies, OCE, WEMO Nederland BV, Fokker Services, Cargill, Jheronimus Academy of Data Science (JADS), KPN, PDM en Perfact en met support van Aeronamic Services, IBM Nederland B.V., Thales Nederland en Vanderlande.

OPZuid subsidiegoedkeuring

Het OPZuid Europees subsidieprogramma voor de provincies Zeeland, Limburg en Noord-Brabant heeft innovatiebevordering als speerpunt. Het programma is met name gericht op het innovatieve MKB en het versterken van de samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden.

Reden Fieldlab SAMEN: beperkte adoptie Industrie 4.0

Smart Industry staat bij bijna alle ondernemers in de maak- en procesindustrie op de strategische agenda. Toch blijkt uit onderzoek dat het overgrote deel van de bedrijven nog moeilijk de impact van deze bedrijfseconomische vernieuwing kan doorgronden, laat staan dat daadwerkelijke vernieuwing met succes is doorgevoerd.

Fieldlab SAMEN

SAMEN legt de link tussen technische en sociale innovatie. Waar technische innovatie meer gaat over nieuwe kenniscreatie, gaat sociale innovatie over het herkennen, verwerven, integreren en toepassen van deze nieuwe kennis*. Onmisbaar voor het slagen van innovaties!

Aanspreekpunt Smart Maintenance

Stichting World Class Maintenance is vanuit het landelijke Smart Industry platform aangewezen als het Nederlandse aanspreekpunt voor Smart Maintenance. WCM heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in verschillende technologie gedreven projecten. Op dit moment staan we voor de volgende grote uitdaging, die gaat over het (commerciële) organisatievraagstuk. Bedrijven blijken onafhankelijk basismateriaal te missen voor een goed vertrekpunt bij de invoering van Smart Maintenance.

Doelstelling SAMEN

Fieldlab SAMEN draait om het versterken van het innovatiesysteem Smart Maintenance vanuit de overtuiging dat 100% voorspelbaar onderhoud in de maak- en procesindustrie alleen tot stand zal komen met nieuwe verdien- en organisatiemodellen. Een breed consortium bestaande uit OEM’ers, asset owners, service providers en een kennisinstellingen werkt vanuit een community of practice samen aan de ontwikkeling, validatie en lancering van kennisproducten die na afloop van het project via een nieuw op te zetten WCM-loket verspreid kunnen worden onder het (Zuid-) Nederlandse bedrijfsleven, zowel MKB als de industrie. Het project is daarom opgezet langs drie inhoudelijke werkpakketten:

  • Ontwikkelen van kennisproducten via een community of practice (WP1)
  • Valideren van kennisproducten via een 5-tal pilots (WP2)
  • Borgen van kennisproducten en best practices via een op te zetten WCM-loket (WP3)

Loket met praktijkgerichte kennis

Het beoogde resultaat aan het eind van de projectperiode is een loket waar asset owners, asset providers en serviceproviders praktijkgerichte kennis en ervaring kunnen verkrijgen in het ontwikkelen van nieuwe verdien- en organisatiemodellen die nodig zijn om Smart Maintenance in proces- en maakindustrie daadwerkelijk geïmplementeerd te krijgen. Hierbij draait het om operationaliseren, opschalen en vercommercialiseren.

Het loket zal beschikken over een toolkit met producten zoals whitepapers, roadmaps, blueprints, assessments en ontwikkelingsmodules die door de verschillende doelgroepen afgenomen kunnen worden. Deze toolkit zal concrete handvatten bieden voor bedrijven die willen starten met de toepassing van Smart Maintenance.

* Prof. Dr. Henk Volberda, Rotterdam School of Management, 2017