Stikstofperikelen nachtmerrie voor Groningen Seaports

“Er moet op korte termijn een oplossing komen van de stikstofproblemen in de Groninger zeehavens.” Dat zegt Cas König, directeur van Groningen Seaports. Hij is van mening dat het kabinet snel met maatregelen moet komen voor een houdbare oplossing. “Ons werk komt nagenoeg tot stilstand door de PAS (Programma Aanpak Stikstof). Het is een hele vervelende situatie. Al onze grotere projecten liggen op dit moment stil, in afwachting op wat hierover besloten wordt. Dat is heel erg vervelend, want het gaat ook om projecten die juist zijn opgezet om de stikstofuitstoot te verminderen.”

Volgens König zijn dertig initiatieven in de havens, waarvan onder andere een aantal bedoeld zijn voor de energietransitie, op losse schroeven komen te staan. Verder krijgen ook reeds gevestigde bedrijven ermee te maken. De regio verliest mogelijk honderden miljoenen aan investeringen en ook de werkgelegenheid komt in gevaar bij de bedrijven zelf en bij hun toeleveranciers. “We ijveren voor het bereiken van de klimaatdoelen, maar door deze nieuwe problemen komt dat in gevaar.” Hij sluit niet uit dat het havenbedrijf het effect zal merken in haar resultaat. “Veel bedrijven wachten met investeringen, want ze weten niet waar ze aan toe zijn.”