De eerste plakken staal rollen uit de nieuwe continugietmachine (foto: TataSteel).

Studie Roland Berger: Groen staal is mogelijk bij Tata

Uit een studie van Roland Berger, die in opdracht van Tata Steel en FNV Staal is uitgevoerd, blijkt dat het haalbaar is om in 2030 groen staal met behulp van waterstof te produceren. Voorwaarde is dat alle lokale en nationale overheidsinstanties meewerken.

Het tussenrapport van Roland Berger liet deze zomer al zien dat het plan van Tata Steel en FNV Staal om in 2030 groen staal te produceren technisch haalbaar zou moeten zijn. Uit het eindrapport zou moeten blijken of het plan ook als business case haalbaar zou moeten zijn. En dat blijkt nu het geval te zijn.

Deels waterstof

In 2030 moet er bij Tata op basis van DRI (directe ijzer reductie) en EAF (elektrische ovens) staal kunnen worden geproduceerd. Daarbij zal voor een (groot) deel gebruikt worden gemaakt van aardgas en een deel waterstof. De kooksfabrieken kunnen daardoor gesloten worden. Daarmee neemt niet alleen de CO2-uitstoot af, maar vooral ook de lokale uitstoot van stof, stank en lawaai.

Ambitieus

Tata IJmuiden CEO Hans van den Berg is enthousiast over het rapport: “Wij zijn blij met de adviezen uit het Roland Berger rapport. We werken hard om waterstof nog eerder in te zetten dan in het rapport wordt aangegeven. We zien ambitieuze tijdlijnen die zijn neergezet. Als we die halen, heeft het onze voorkeur om meteen waterstof in te zetten. We doen nu al veel voorbereidend werk. Te denken valt aan het inzichtelijk krijgen welke installaties nodig zijn en hoe die in te passen op het terrein. En het opstarten van het vergunning traject. Wij kunnen op die manier ook de impact op de leefomgeving verder terugbrengen. De uitvoering van Roadmap Plus zet op dit vlak al een grote stap tussen 2022 en 2025.”

Versneld

Om in 2030 groen staal in IJmuiden te kunnen produceren zullen overheidsinstanties flink aan de bak moeten. Vergunningstrajecten zullen versneld doorlopen moeten worden, maar ook wat betreft de infrastructuur voor waterstof zullen snel beslissingen moeten worden genomen.

Bekijk hier het complete rapport van Roland Berger.

Meer Tata nieuws op Process Control.