De Food Innovation Academy wordt gerealiseerd in Vlaardingen. (Illustratie: Lentiz Onderwijsgroep).

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft ruim 1,4 miljoen euro toegekend aan de Food Innovation Academy in Vlaardingen. Mede dankzij de subsidie kan door het bedrijfsleven en de Lentiz onderwijsgroep een testcenter, proeffabriek, workshopruimtes en laboratoria voor toekomstige medewerkers in de voedselindustrie worden gerealiseerd.

De subsidie van 1,4 miljoen euro voor het Kennis- en Innovatiecentrum Food Innovation Academy in Vlaardingen komt uit het Regionaal Investeringsfonds MBO. Dat maakte de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ingrid van Engelshoven, op 23 mei bekend. De Lentiz groep wil in de nieuwe omgeving het concept Lerend Werken en Werkend Leren uitrollen Daarnaast moet daarnaast een ontmoetingspunt worden voor studenten, docenten, bedrijven, ondernemers enhun medewerkers.

Bouw is gestart
De bouw van de Food Innovation Academy in Vlaardingen is inmiddels gestart en moet begin volgend jaar klaar zijn. Al in 2015 sloegen tien bedrijven en onderwijsinstellingen de handen inéén om de Food Innovation Academy op te zetten. Het doel is om meer jongeren klaar te stomen voor het werk in de voedselindustrie. Door vergrijzing ontstaat een grote behoefte aan goed opgeleide MBO-professionals.

Partners
De partners van de Food Innovation Academy zijn Avandis, Cérélia, Coolfresh, Eurocaps, Farm Frites, FNLI, Friesland Campina, Giraffe Coffee, De Graafstroom, Groen Agro Control, Inholland Delft, De Koning Vlees, Lentiz onderwijsgroep, Meneba, Menken Orlando, Nationaal Programma Rotterdam-Zuid, Olympic Food Group, Royal Steensma, SGS, Solina, Swartberg, Techniek College Rotterdam, Tuinderij Vers, Unilever, Verstegen Spices & Sauces, gemeente Vlaardingen en Wellantcollege.