Een samenwerkingsverband van de Universiteit van Groningen, Nuon, Tata, Dow, ISPT, TKI en Arcelor Mittal heeft berekend dat door samenwerking tussen de staalindustrie en de chemie jaarlijks zo’n 57 miljoen toen CO2-emissie kan worden vermeden.

Waar de staalindustrie nog altijd gebruik maakt van cokes voor het smelten van staal, heeft de chemie behoefte aan olie een aardgas om stoffen te kunnen synthetiseren. Bovengenoemde partijen onderzochten in het CORESYM (CarbOn-monoxide RE-use through SYMbiosis between steel and chemical industries) de mogelijkheid om koolstofmonoxide, dat vrijkomt bij de productie van staal, in te zetten als grondstof voor chemische processen. Nu wordt de vrijgekomen koolmonoxide in energiecentrales verbrand, waarbij de koolmonoxide wordt omgezet in koolstofdioxide. Jammer, want de chemie heeft sterke behoefte aan koolmonoxide als grondstof.

Het CORESYM onderzoek laat zien dat het in theorie goed mogelijk is om onder andere koolmonoxide als grondstof in te zetten voor chemische processen, bijvoorbeeld voor de productie van ethanol en methanol. Bij een dergelijke symbiose zou de staalindustrie haar CO2-emissie met zo’n 35% kunnen verlagen. De keerzijde: er zullen eerst significante investeringen moeten plaatsvinden.

Meer weten? Op 12 december a.s. geeft kunt u op het seminar Energie&Industrie een masterclass volgen.