Tata, Dow, Sabic en Air Products: NL CO2 heffing leidt tot nul klimaatwinst

In navolging op het in het NRC gepubliceerde artikel van 70 economen over de nationale CO2-heffing, publiceerde NRC vorige week een andere visie op de nationale CO2-heffing. De topmannen van Tata Steel, Sabic, Dow en Air Products leverden een gezamenlijk geschreven opiniestuk aan.

In het opiniestuk beargumenteren de topmannen dat een nationale CO2-heffing contraproductief zou zijn, juist op het moment dat er geïnvesteerd wordt in duurzame technologie. Het voorstel dat twee weken geleden door Jesse Klaver werd gelanceerd, levert volgens de topmannen geen klimaatwinst op, maar wel banenverlies. Het heffen van een nationale CO2-taks, in aanvulling op de reeds bestaande ETS-heffing, zorgt alleen maar voor het weglekken van activiteiten naar het buitenland. Op die plek wordt vaak nu al minder schoon geproduceerd dan op de Nederlandse productielocaties, dus netto levert dat geen CO2-winst op. Wel kost het Nederlandse banen.

De industrie gaat de komende tijd fors investeren in duurzame oplossingen en dat kost dus geld. Zo’n 9 tot 15 miljard euro en het duurt in het beste geval jaren voordat die investeringen worden terugverdiend. Als er dan precies op dat moment een nationale CO2-heffing wordt opgelegd, schrijven de bedrijven die net hebben geïnvesteerd waarschijnlijk direct rode cijfers. Of het leidt er toe dat bedrijven hun investeringen uitstellen om het vrijgemaakte budget in de CO2-heffing te kunnen steken.

Ook het plan van de eerder genoemde economen is geen goed idee volgens de topmannen. Ze worden daarbij gesterkt door het feit dat de economen in hun eigen publicatie toegeven dat er een zeker risico is dat activiteiten verlegd zullen worden naar het buitenland.

En opnieuw komen de topmannen terug op het ETS-systeem. Waarom zou je een systeem dat internationaal gedragen wordt ineens (zonder goede financiële onderbouwing) afserveren? De industrie gaat niet over ‘peanuts’ sluiten de heren af. De industrie is een enorme bron van werkgelegenheid. Niet alleen in de industrie zelf, maar ook bij de toeleveranciers, de kenniscentra en universiteiten. Een goed klimaatakkoord zal de industrie door de transitieperiode helpen, maar de Co2-heffing zal contraproductief zijn.